GTM-NLBTLHK
Skip to main content
  1. Home >
  2. เกี่ยวกับฟูจิตสึ >
  3. สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

ปรัชญาและภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของฟูจิตสึ

ความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมคือส่วนสำคัญเสมอในธุรกิจของฟูจิตสึ นับตั้งแต่เริ่มใช้การออกแบบโรงงานในรูปแบบสวนสาธารณะกับโรงงาน Kawasaki ในปี ค.ศ. 1935 มาจนถึงแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุกของกลุ่มบริษัทฟูจิตสึในปัจจุบัน ความยั่งยืนคือหัวใจสำคัญในทุกขั้นของบริการด้าน ICT แบบครบวงจรของเรา

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างรุนแรงและความเสื่อมโทรมของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเพียงปัญหาสองประการจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงมากมาย ซึ่งขยายขนาดขึ้นเป็นปัญหาระดับโลก ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยจำนวนประชากรโลกในปัจจุบันที่มีมากกว่า 7 พันล้านคน ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาหาร น้ำ พลังงาน และทรัพยากรอื่นๆ จึงมีเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ

ในฐานะบริษัทด้าน ICT ระดับโลก ฟูจิตสึสามารถสร้างค่านิยมใหม่และปรับรูปแบบของธุรกิจและสังคมของเรา กลุ่มบริษัทฟูจิตสึมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกผ่านพลังของ ICT ด้วยการดำเนินการดังกล่าว เราจะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก ซึ่งรวมถึงลูกค้า คู่ค้า และซัพพลายเออร์ของเราต่อไป เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

กลยุทธ์ความยั่งยืนในสองมิติ

ด้วยการเพิ่มการใช้งาน ICT ให้ทั่วถึงในทุกส่วนของสังคม กลุ่มบริษัทฟูจิตสึจะขยายความร่วมมือของเราเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับลูกค้าและสังคมของเรา เราจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

นโยบาย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของฟูจึตสึประเทศไทย

ดาวน์โหลด รายละเอียด (442 KB) เกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ของฟูจึตสึประเทศไทย

The page has expired

The page has expired

Policy and Action Plan Policy and Action Plan

For the period FY 2016-2018, Fujitsu has formulated and promoted the Fujitsu Group Environmental Action Plan (Stage VIII).

Our Customers and Society Our Customers and Society

Through the provision of products, solutions and services, we contribute to solving environmental and social issues.

Reduction of Environmental Burden in Our Business Activities Reduction of Environmental Burden in Our Business Activities

We are working hard to reduce the environmental burden in factories, offices, data centers and supply chains.

Environmental Data

In order to ensure accuracy and transparency, the main environmental data released by the Fujitsu Group are reviewed by a third party every year. In FY2017, our environmental data were reviewed by Bureau Veritas Japan Co., Ltd.

ความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมของฟูจิตสึ

รั้งตำแหน่งสูงสุดในการจัดอันดับความยั่งยืนชั้นนำของโลก อาทิ:

  • รายชื่อ 'บริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของโลก' (World's Most Admired Companies) ประจำปี 2013 ของนิตยสาร FORTUNE
  • ฟูจิตสึเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความยั่งยืนทางธุรกิจของดาวโจนส์ (ของโลก, เอเชียแปซิฟิก), กลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series, ดัชนี Global Compact Stock Index ของสหประชาชาติ และดัชนี Ethibel Sustainability Index
  • เรายังได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี Climate Disclosure Leadership Index (โดยมีบริษัทที่ได้รับคัดเลือก 24 แห่งจาก 500 แห่งในญี่ปุ่น) และดัชนี Climate Performance Leadership Index (โดยมีบริษัทที่ได้รับคัดเลือก 12 แห่งจาก 500 แห่งในญี่ปุ่น)