การดำเนินการโรงงานอัจฉริยะของฟูจิตสึ

ฟูจิตสึจะช่วยคุณสร้างสภาพแวดล้อมโรงงานอัจฉริยะ โดยการวิเคราะห์และทำความเข้าใจสถานการณ์ของคุณพร้อมกับเน้นไปที่ความต้องการทางธุรกิจของคุณ ในฐานะหุ้นส่วนด้านกลยุทธ์ เราจะสร้างดิจิทัลโร้ดแมปร่วมกับคุณ ช่วยให้คุณเข้าถึงเป้าหมายทางธุรกิจของตัวเองโดยการบูรณาการการทำธุรกิจ แพลตฟอร์ม และโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณพัฒนาความสามารถในการผลิต การบำรุงรักษา และความปลอดภัยในโรงงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีล่าสุดในการเพิ่มผลผลิต สร้างความปลอดภัย และลดต้นทุนในการทำงาน

เริ่มต้นการเดินทางสู่โรงงานอัจฉริยะด้วยการตรวจสอบให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และส่งต่อความรู้ไปสู่คนรุ่นต่อไป การสั่งงาน ควบคุม และส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน ทำให้วิศวกรในพื้นที่ปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ส่วนกลาง
 • วิธีเพื่อการตรวจสอบแบบดิจิตอล
  ด้วยอุปกรณ์ TeraSpection และหน้ากากจำลองภาพและเสียง (Head Mounted Displays: HMD) คุณสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลได้ตามเวลาจริง และขอความช่วยเหลือทางไกลที่มีประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญได้
 • วิธีเพื่อการบริหารจัดการผู้รับจ้าง
  จำลองภาพและบริหารจัดการประสิทธิภาพในการทำงานของหุ้นส่วนและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้น
 • วิธีเพื่อการบูรณาการ IT/OT
  ปรับปรุงการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันด้วยการตรวจติดตามจากส่วนกลาง ลดการขัดข้องและการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ให้น้อยลง

ปรับปรุงความสามารถในการผลิตและ OEE วิธีเพื่อการตรวจสอบแบบดิจิตอล
วิธีการ
 • การประชุมผ่านเสียง/วิดีโอ/เว็บ
 • อุปกรณ์ TeraSpection
 • หน้ากากจำลองภาพและเสียง
การนำไปใช้
 • ประสานงานด้วยดิจิตอลภายในโรงงาน
 • ประสิทธิผลจากการเก็บข้อมูลด้วย QR/AR
 • ผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือทางไกลได้จากทุกที่
 • ปรับปรุงการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้คำแนะนำ

สมรรถนะและความปลอดภัยของทรัพย์สิน วิธีเพื่อการบริหารจัดการผู้รับจ้าง
วิธีการ
 • การบริหารจัดการประวัติของผู้รับจ้าง
 • ระบบติดตามพิกัดตามเวลาจริง
 • โปรแกรม UbiquitousWare สำหรับความปลอดภัยส่วนบุคคล
การนำไปใช้
 • ระบุและควบคุมผู้รับจ้างเพื่อสร้างความปลอดภัย
 • จับกลุ่มคำสั่งงานและชุดทักษะในพื้นที่ทำงาน
 • การอนุญาตและแจ้งเตือนในเขตหวงห้าม
 • อุปกรณ์ตรวจติดตามความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับพนักงานภายในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย

การซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีเพื่อการบูรณาการ IT/OT
วิธีการ
 • ศูนย์การดำเนินงานระยะไกลพร้อมแผงควบคุมและการวิเคราะห์ อัจฉริยะ
 • แพลตฟอร์ม IoT ที่ใช้ในการบูรณาการ
 • การซ่อมบำรุงที่คาดการณ์ได้
การนำไปใช้
 • การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • การตรวจติดตามสถานะของสายการผลิตตามเวลาจริง
 • สร้างแพลตฟอร์ม loT เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลในโรงงาน
 • แสดงผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญ

Top of Page