Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Software

ฟูจิตซึมี Solutions และการบริการต่างๆทางด้าน IT จากผู้เชี่ยวชาญมากมาย ท่านสามารถเลือกหัวข้อต่างๆที่ตรงกับธุรกิจของท่าตามลิงค์ด้านล่างนี้

Interstage Integrated-System

ซอฟท์แวร์ Interstage V6 ของฟูจิตสึ คือแพลตฟอร์มสำหรับงานธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น Web Service สำหรับยุคของอินเทอร์เน็ต บรอดแบรนด์

Systemwalker Maintenance

ภายใต้สภาพแวดล้อมการตลาดที่มีการแข่งขันสูง การเลือกตัดสินใจที่ถูกต้องในการจัดการทรัพยากรทางไอที เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์การ และเพิ่มผลผลิตทางการลงุทนด้านไอที Systemwalker คือคำตอบของคุณ