Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Servers

ฟูจิตสึมีผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Servers ให้ท่านเลือกใช้ได้หลากหลาย เชิญเลือกชมนวัตกรรมของเราได้จากลิงค์ด้านล่างนี้


Intel Architecture Servers
PRIMERGY อินเทลเซิร์ฟเวอร์จากฟูจิตสึ พัฒนาขึ้นภายใต้สถาปัตยกรรมของอินเทล (IA) ให้ความคุ้มค่าของการใช้งาน และราคา

ETERNUS Storageระบบหน่วยเก็บข้อมูล ETERNUS สำหรับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ เหมาะสำหรับการเก็บ และปกป้องข้อมูลของคุณ

PRIMEQUEST
เซิร์ฟเวอร์ PRIMEQUEST ที่ใช้ไอทาเนี่ยม Dual-Core ประสิทธิภาพเยี่ยม สำหรับ Windows และ Linux เหมาะกับงาน ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และงาน Consolidation