GTM-NLBTLHK
Skip to main content

Servers

ฟูจิตสึมีผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Servers ให้ท่านเลือกใช้ได้หลากหลาย เชิญเลือกชมนวัตกรรมของเราได้จากลิงค์ด้านล่างนี้


Intel Architecture Servers
PRIMERGY อินเทลเซิร์ฟเวอร์จากฟูจิตสึ พัฒนาขึ้นภายใต้สถาปัตยกรรมของอินเทล (IA) ให้ความคุ้มค่าของการใช้งาน และราคา

ETERNUS Storageระบบหน่วยเก็บข้อมูล ETERNUS สำหรับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ เหมาะสำหรับการเก็บ และปกป้องข้อมูลของคุณ

PRIMEQUEST
เซิร์ฟเวอร์ PRIMEQUEST ที่ใช้ไอทาเนี่ยม Dual-Core ประสิทธิภาพเยี่ยม สำหรับ Windows และ Linux เหมาะกับงาน ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และงาน Consolidation