Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Peripherals

ฟูจิตสึมีผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่อพ่วงต่างๆให้ท่านเลือกใช้ได้หลากหลาย เชิญเลือกชมนวัตกรรมของเราได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

Scanners Scanner

สแกนเนอร์ของฟูจิตสึ ให้ความเร็วในการสแกนสูง คุณภาพรูปที่คมชัด คุ้มค่าทั้งราคาและประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานต่าง ๆครบครัน

Printer printer_tb_dl7400pro

จากการพัฒนาเทคโนโลยีพรินท์เตอร์ของเราอย่างต่อเนื่อง พรินท์เตอร์ของฟูจิตสึ จึงมีคุณภาพและทนทานรองรับงานพิมพ์ที่หลากหลายตามที่คุณต้องการ