Skip to main content

Fujitsu

English

Thailand

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

โซลูชั่น

ฟูจิตสึ ประเทศไทย ได้ให้การบริการที่หลากหลายทางด้านไอที จากผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่มากมาย ท่านสามารถเลือกหัวข้อที่ตรงหรือสอดคล้องกับธุรกิจของท่านได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

InfraCare Minimize maintenance

ด้วยประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านไอที บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเสนอ บริการ InfraCare ครอบคลุมทุกอย่าง เกี่ยวกับงานด้านไอทีในหน่วยงาน ตั้งแต่

Virus Protection Solutions sustainability

ด้วยประสบการณ์ด้านไอที แผนก Outsourcing Service ของ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด จึงพร้อมให้บริการ ระบบป้องกันไวรัสครบวงจร เพื่อมั่นใจได้ว่า ธุรกิจของท่านจะไม่หยุดชะงัก เนื่องจากปัญหาด้านไวรัส โดยทางแผนก Outsourcing Service พร้อมช่วยเหลือ ในการสร้างระบบป้องกันไวรัส ด้วยการลงทุนต่ำ และให้ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังไม่เพิ่มภาระ ในการปฏิบัติงาน ประจำวันของหน่วยงาน

Outsourcing Service Consulting and Integration Services

ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอบริการ Outsourcing ซึ่งสามารถช่วยเหลือคุณ ด้านไอทีอย่างครบวงจร เพื่อลดปัญหายุ่งยากด้านการจัดการไอทีด้วยตัวเอง หรือการสรรหาบุคลากรด้านไอที เพื่อสนับสนุนงานลูกค้า

Network Monitoring Hight Speed Network

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการ ดูแลระบบและบริหารครือข่าย คอยทำหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบสถานะของ Network ในองค์กร พร้อมทั้ง แก้ปัญหาในระบบเครือข่าย ของหน่วยงานคุณ ให้มีประสิทธิภาพ