Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Narzędzia (BS2000)

Prawdziwe rozwiązania IT reprezentują zrównoważoną interakcję sprzętu, oprogramowania, metodologii i wiedzy. Tylko takie połączenie pozwala zaproponować klientom satysfakcjonujące rozwiązania ogólne. Rozwiązania z różnymi narzędziami mogą być bardzo elastycznie dostosowywane do wymagań konkretnych klientów. Dane rejestrowane przez aplikacje mogą być analizowane lub monitorowane w celu zoptymalizowania ogólnej wydajności systemu.

BS2IDE

BS2IDE — zintegrowane środowisko programistyczne dla systemu BS2000 oparte na Eclipse

EDT

Przyjazny dla użytkownika edytor plików systemu BS2000 do tworzenia i edycji standardowych plików SAM i ISAM, tekstowych elementów bibliotek i plików POSIX.

FMS

FMS to system do zarządzania połączonymi plikami systemu BS2000 w bibliotekach FMS.

LMS

Tworzenie i zarządzanie bibliotekami programów BS2000 oraz przetwarzanie zawartych w nich elementów programów.

PERCON

Program systemu BS2000 do przesyłania danych między identycznymi lub różnymi typami woluminów lub urządzeń peryferyjnych.

SORT

Efektywny program systemu BS2000 do sortowania i scalania wpisów z wykorzystaniem kryteriów definiowanych przez użytkownika.

TaskDate

Umożliwia użytkownikom BS2000 umieszczanie programów w samodzielnie zdefiniowanym środowisku czasowym.