Systemy programowania

Systemy programowana najwyższej jakości tworzą fundament wydajnej pracy zaawansowanych aplikacji o znaczeniu krytycznym w systemach BS2000

Aplikacje systemu BS2000 lub ich części składowe są wdrażane przy użyciu nowoczesnych i klasycznych języków programowania. Język Java jest szczególnie popularna w przypadku aplikacji internetowych. Tradycyjne języki, takie jak COBOL lub C/C++, są zwykle bardziej wykorzystywane przy rozbudowie istniejących aplikacji.

Nowoczesne środowisko programistyczne
Firma Fujitsu dostarcza doskonałe, uniwersalne narzędzia do programowania aplikacji systemu BS2000. Stacja robocza do programowania to zwykle platforma systemu Windows. Produkty dostępne na rynku międzynarodowym są zintegrowane z tym środowiskiem, zapewniają wsparcie na wszystkich etapach fazy wdrażania i ściśle współpracują z systemami BS2000.

Wszystko to ma na celu optymalizację wykonywania aplikacji w systemie BS2000 i integrowania ich z ogólnym środowiskiem systemu, np. poprzez powiązanie z monitorem lub bazami danych transakcji.