Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest sprawą największej wagi dla kierownictwa Fujitsu, które prowadzi działania na rzecz zrównoważonego środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Mając jasno określone cele w zakresie ochrony środowiska we wszystkich obszarach działalności, firma prowadzi działalność w sposób dobrze zaplanowany i zrównoważony. Ekologiczna polityka zaopatrzenia Fujitsu polega między innymi na zaangażowaniu firmy w stosowanie produktów spełniających normy ochrony środowiska podczas całego cyklu ich obiegu, co ma również wpływ na wybór dostawców. Energooszczędność produktu jest zasadą, którą kieruje się firma począwszy od najwcześniejszej fazy projektowania i wyboru materiałów. Dzięki tym inicjatywom powstaje ekologiczny produkt, który nie stanie się szkodliwym odpadem po zakończeniu okresu eksploatacji.

Aby wesprzeć swoich klientów w działaniach na rzecz ochrony środowiska Fujitsu dzieli się z nimi własnymi rozwiązaniami w tym zakresie, powstałymi na bazie know-how i innowacyjnej technologii. W ten sposób Fujitsu współpracuje ze swoim klientami na rzecz ochrony środowiska w skali globalnej.

Fujitsu należy do organizacji Green Grid, która jest konsorcjum firm i specjalistów z branży IT, stawiających sobie za cel ograniczenie całkowitego zużycia energii w centrach przetwarzania danych na całym świecie. Fujitsu jest również członkiem organizacji Climate Savers Computing Initiative. Jest to ruch skupiający producentów, konsumentów i organizacje ochrony środowiska w działaniach mających na celu znaczne ograniczenie zużycia energii przez komputery i serwery. Jako członek tej organizacji Fujitsu dąży do zapewnienia swoim klientom produktów, które spełniają lub przekraczają normy zużycia energii.

Fujitsu oferuje pełen zakres produktów spełniających normy ochrony środowiska i stosuje ekologiczne technologie i procesy podczas ich całego cyklu produkcji i eksploatacji. Pierwsze ekologiczne produkty IT firmy mają swój początek wiele lat temu. Jako pierwszy na świecie producent firma wprowadziła na rynek ekologiczny komputer z certyfikatem Blue Angel (1993) i jako jedna z pierwszych wdrożyła kompleksowy program recyclingu produktów w 1988 roku.

Projektowanie i produkcja Design and manufacture

Firma Fujitsu zwraca szczególną uwagę na zachowanie wszelkich norm ekologicznych podczas każdego etapu eksploatacji produktu, począwszy od fazy projektowania i produkcji, aż po utylizację zużytego sprzętu.

Zielone produkty Green Products

Już od lat 80. Fujitsu oferuje sprzęt opracowany z myślą o ochronie środowiska. Do wielu naszych rozwiązań, które pojawiły się jako pierwsze na rynku, należy pierwszy "zielony" komputer, wprowadzony w 1993 roku oraz pierwsza płyta główna bez zawartości ołowiu, wprowadzona w 2002 roku.

Etykieta Zielony produkt IT Green IT

Firma Fujitsu jest głęboko zaangażowana w sprawę zgodności naszych produktów i procesów z wymogami ochrony środowiska. Na dowód innowacyjnych i szeroko zakrojonych działań w tym zakresie, opracowaliśmy naszą własną etykietę Zielony produkt IT, która będzie pojawiać się na wszystkich naszych produktach, spełniających normy ochrony środowiska.

Program recyclingu Recycling Program

Remarketing, ponowne użytkowanie oraz recycling produktów Fujitsu są codzienną praktyką w zakładzie produkcyjnym firmy w Paderborn w Niemczech już od 1988 roku.

Program przyjmowania używanych produktów w rozliczeniu Trade-In Program

Fujitsu realizuje elastyczny program zwrotu lub wymiany używanych urządzeń w 27 krajach Europy

4 wskazówki ułatwiające zaoszczędzenie energii Energy Saving Ttips

Nieustanny wzrost cen energii w skali globalnej ma wpływ na inne koszty działalności przedsiębiorstwa.

Normy prawne Legal Standards

W krajach UE problem utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego przez wiele lat pozostawał nierozwiązany.