GTM-MQCD359
Skip to main content

PERCON (BS2000)

Program do konwersji systemu BS2000 (konwerter urządzeń peryferyjnych)

Aktualna wersja: 2.9

PERCON (PERipheral CONverter) to program do przesyłania danych między woluminami (lub urządzeniami peryferyjnymi) identycznych lub różnych typów. Dane wejściowe są odczytywane z taśmy (lub kartridża z taśmą magnetyczną), dysku lub dyskietki (lub systemu plików SYSDTA) i w zależności od wymagań użytkownika przesyłane do pliku na taśmie, dysku lub dyskietce i/lub przekazywane do drukarki lub terminala wyświetlania (system plików SYSOUT).

Narzędzie PERCON jest przystosowane między innymi do następujących zastosowań: 
  • Organizowanie i reorganizowanie danych 
  • Wymiana danych 
  • Edytowanie wydruku (generowanie list) 
  • Duplikowanie/sprawdzanie zawartości taśm 
  • Konwertowanie taśm, które są niezgodne z systemem.

Narzędzie PERCON oferuje następujące dwie grupy funkcji:

Funkcje plikowe 
Funkcje plikowe odnoszą się do przetwarzania danych, które zostały zebrane i połączone w formie plików.

Funkcje woluminowe 
Funkcje woluminowe odnoszą się do przetwarzania przechowywanych danych bez uwzględnienia konkretnej jednostki danych, do której logicznie należą, np. bez uwzględnienia granic plików.

Narzędzie PERCON można także wywołać jako podprogram standardowy.