KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o


Siedziba w Warszawie

ul. Krakowiaków 36 02-255 Warszawa THE PARK WARSAW

tel. +48 22 574 10 00

fax +48 22 574 10 09

e-mail : kontakt-pl@fujitsu.com


Global Delivery Center w Łodzi

ul. Milionowa 4, 93-102 Łódź FUZJA

tel. +48 513 971 134

e-mail : administ@fujitsu.com


Dane firmy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000039035 Kapitał zakładowy : 2 427 000 PLN

NIP : 113-21-72-342

Numer rejestrowy : E0001689WBW (w Rejestrze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska)


Calldesk Fujitsu Polska

Godziny pracy: 24h przez 7 dni w tygodniu

Zgłoszenia awarii sprzętu.

tel : +48 22 574 12 34

tel : +48 500 332 264

fax : +48 22 574 1235

e-mail : calldesk.pl@fujitsu.com


Helpdesk Fujitsu Polska

Godziny pracy: pon. - pt. 9:00 – 17:00

Zgłoszenia dotyczące wsparcia technicznego, oprogramowania oraz innych problemów niezwiązanych z awariami sprzętu.

tel. : 0 801 300 100 – nr o zredukowanej płatności (opłaty zależne od operatora)

tel. : +48 22 177 84 08

e-mail : techsupport.pl@fujitsu.com