Polityka prywatności

Fujitsu a prywatność danych

Fujitsu Limited, japońska spółka, oraz jej podmioty zależne na całym świecie („Fujitsu”) zobowiązują się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności.

Niniejsza polityka prywatności określa podstawy przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić o Tobie jako odwiedzającym naszą witrynę internetową lub nasze lokale lub poprzez kontakt u jednego z naszych klientów lub potencjalnych klientów, dostawców lub potencjalnych dostawców lub innych partnerów biznesowych lub we wszystkich innych przypadkach, w których wyraźnie stwierdzamy, że zasady te będą miały zastosowanie.

Niniejsza polityka prywatności określa również, w jaki sposób chronimy Twoją prywatność i Twoje prawa w zakresie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych.

Fujitsu może posiadać szczegółową politykę prywatności lub oświadczenie o prywatności właściwe dla poszczególnych lokalnych przepisów, produktów lub usług, w którym to przypadku taka polityka lub takie oświadczenie zastępują lub uzupełniają niniejszą politykę prywatności.

Jakie dane osobowe dotyczące Twojej osoby gromadzimy?

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe o Twojej osobie:

 • Dane osobowe, które nam przekazujesz: Są to informacje o Tobie, które przekazujesz nam wypełniając formularze na naszej stronie internetowej (lub inne formularze, o których wypełnienie prosimy), dając nam wizytówkę (lub w podobny sposób) lub korespondując z nami przez telefon, pocztę, e-mail lub w inny sposób. Może to być na przykład Twoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu; informacje o Twojej relacji biznesowej z Fujitsu; a także informacje o Twojej roli zawodowej, pochodzeniu i zainteresowaniach.
 • Dane osobowe, które nasza witryna internetowa i inne systemy gromadzą o Tobie:
  • Jeśli odwiedzasz naszą witrynę internetową, automatycznie zbiera ona informacje o Tobie i Twojej wizycie, w tym adres IP używany do połączenia Twojego urządzenia z Internetem oraz inne informacje, takie jak odwiedzone przez Ciebie strony na naszej witrynie. Służy to do monitorowania wydajności witryny internetowej i poprawy komfortu jej użytkowników. Nasza witryna internetowa może również zapisywać na Twoim urządzeniu pliki „cookie” – jest to opisane w naszej odrębnej polityce dotyczącej plików cookie. Jak opisano w dalszej części, w polityce dotyczącej plików cookie, możesz zmienić sposób, w jaki używamy plików cookie, zmieniając dotyczące ich ustawienia.
  • o Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem serwisów społecznościowych, możemy uzyskać dostęp do pewnych informacji na temat takiej interakcji, na przykład na temat tego, czy interakcja ta odbywa się za pośrednictwem wielu serwisów społecznościowych. Dokładamy wszelkich starań, aby dostawcy mediów społecznościowych mieli Twoją zgodę na to, abyśmy mogli uzyskać dostęp do pewnych informacji na Twój temat. Pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki dostawcy mediów społecznościowych obsługują Twoje dane osobowe, które mogą zbierać od Ciebie, ponieważ za to odpowiadasz Ty sam. Na przykład nasza witryna internetowa może korzystać z wtyczek serwisów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Linkedin i Google+. Jeśli używasz jednej z tych wtyczek, wtyczki te mogą ustanowić bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a witrynami odpowiednich serwisów społecznościowych. Ponieważ transfer odbywa się bezpośrednio między przeglądarką a danym serwisem, Fujitsu nie ma żadnego dostępu do, wiedzy o ani kontroli nad przesyłanymi danymi ani ich wykorzystaniem w serwisach społecznościowych. Jeśli korzystasz z serwisów mediów społecznościowych i udostępniasz treści takim serwisom, nie jest to objęte niniejszą polityką prywatności. Zamiast tego, do takich treści mają zastosowanie warunki i polityka prywatności odpowiednich operatorów tych serwisów społecznościowych. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności i regulaminami dostawców serwisów społecznościowych, aby zrozumieć, jak obchodzą się one z Twoimi danymi osobowymi.
  • Nasza witryna internetowa może zawierać linki do witryn internetowych osób trzecich, które nie są podmiotem stowarzyszonym Fujitsu. Jeśli uzyskasz dostęp do takich witryn internetowych osób trzecich klikając na takie linki, nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki takie osoby trzecie przetwarzają gromadzone przez siebie Twoje dane osobowe.
  • Możemy udostępniać platformy internetowe naszym partnerom i dostawcom, a takie platformy mogą gromadzić Twoje dane osobowe, o ile korzystasz z takich platform. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do takich danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji i / lub korzystania z takich platform.
  • Jeśli wysyłasz wiadomości e-mail, prowadzisz rozmowy telefoniczne lub inną komunikację elektroniczną z naszymi pracownikami i innymi członkami personelu, nasze systemy informatyczne mogą rejestrować szczegóły tych rozmów, czasem włączając w to również ich treść.
  • Niektóre z naszych pomieszczeń posiadają systemy telewizji przemysłowej i inne systemy zarządzania bezpieczeństwem i dostępem, które ze względów bezpieczeństwa mogą rejestrować Ciebie i pewne informacje o Twojej wizycie, jeśli odwiedzisz nasze lokale.
 • Inne informacje: Możemy również zbierać informacje z innych źródeł. Na przykład:
  • Jeśli mamy relacje biznesowe z organizacją, którą reprezentujesz, Twoi współpracownicy lub inni partnerzy biznesowi mogą przekazać nam informacje o Tobie, takie jak dane kontaktowe lub szczegóły dotyczące Twojej roli w tej relacji.
  • Czasami gromadzimy informacje od zewnętrznych dostawców danych lub publicznie dostępnych źródeł w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, kontroli eksportu, sprawdzania wiarygodności kredytowej i podobnych celów oraz w celu ochrony naszej działalności i przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

W jaki sposób wykorzystamy Twoje dane osobowe?

Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu prowadzenia, zarządzania, rozwijania i promowania naszej działalności (w tym naszych produktów i usług), a w szczególności naszych relacji z organizacją, którą reprezentujesz (jeśli dotyczy) i powiązanymi transakcjami, w tym na przykład:
  • w celach marketingowych (gdy zebraliśmy uprzednie zgody i / lub mamy uzasadniony interes, aby wysyłać Ci wiadomości, które uważamy za istotne i użyteczne dla Ciebie);
  • procesy gwarancyjne;
  • procesy zgodności produktów;
  • rachunkowość i fakturowanie / płatności (w tym w celu zaoferowania klientom rozwiązań finansowych we współpracy z naszymi partnerami finansowymi);
  • obsługa, administrowanie i ulepszanie naszej witryny internetowej i lokali oraz innych aspektów sposobu, w jaki prowadzimy naszą działalność;
  • oferowanie usług naszych sklepów internetowych w oparciu o zasady i warunki dedykowanego sklepu internetowego;
  • aby zapewnić Ci usługi lub informacje, o które prosiłeś;
  • aby informować Cię na bieżąco o aktualnych produktach lub usługach, które mogą Cię zainteresować;
  • aby umożliwić Ci wzięcie udziału w naszych ocenach i ankietach internetowych;
  • zarządzanie i utrzymywanie relacji z inwestorami; oraz
  • prowadzenie działań rekrutacyjnych;
 • aby chronić naszą działalność przed oszustwami, praniem brudnych pieniędzy, naruszeniem poufności, kradzieżą zastrzeżonych materiałów i innych przestępstw finansowych lub biznesowych;
 • przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych oraz wnoszenie i obrona roszczeń prawnych i dochodzenie praw; oraz
 • jeśli cel jest bezpośrednio związany z przypisanym wcześniej celem, o którym Cię poinformowano.

Od czasu do czasu możemy sprawdzać informacje przechowywane w naszych systemach – w tym zawartość i inne informacje dotyczące wiadomości e-mail i innej komunikacji z nami – w celu zapewnienia zgodności z przepisami i ochroną naszej działalności, jak opisano powyżej. Może to obejmować przeglądy do celów ujawnienia informacji związanych z postępowaniami sądowymi i/lub przeglądami zapisów istotnych dla wewnętrznych lub zewnętrznych postępowań regulacyjnych lub karnych. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przeglądy te będą przeprowadzane w rozsądny i proporcjonalny sposób i zostaną zatwierdzone na odpowiednim szczeblu decyzyjnym. Mogą one obejmować ujawnienie informacji na Twój temat agencjom rządowym i stronom przeciwnym postępowań sądowych, jak opisano poniżej. Do twoich wiadomości e-mail i innych wiadomości mogą również czasami mieć dostęp osoby inne niż członek personelu, do którego zostały one wysłane w celu zwykłego zarządu spółki (na przykład, gdy jest to konieczne, a ten członek personelu znajduje się poza biurem lub odszedł z Fujitsu).

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wówczas, gdy będzie to konieczne do realizacji celów opisanych powyżej i tylko wówczas, gdy mamy podstawę prawną do ich przetwarzania. Jeśli naszą podstawą prawną do przetwarzania jest fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie wówczas, gdy uznamy, że nasze przetwarzanie nie ma wpływu na Ciebie ani Twoją prywatność w sposób, który byłby sprzeczny z naszym uzasadnionym interesem. W wyjątkowych okolicznościach przepisy prawa mogą również wymagać ujawnienia lub przetwarzania Twoich danych osobowych w inny sposób.

Ujawnienie i międzynarodowe przekazanie Twoich danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w uzasadnionych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla różnych celów określonych powyżej:

 • innym członkom grupy spółek Fujitsu;
 • Twoim współpracownikom z organizacji, którą reprezentujesz;
 • usługodawcom, którzy udostępniają nasze usługi internetowe lub zapewniają inne systemy technologii informatycznych lub w inny sposób przechowują lub przetwarzają dane w naszym imieniu, przy poszanowaniu wymaganych przez przepisy prawa obowiązków dotyczących poufności i bezpieczeństwa;
 • partnerom biznesowym, partnerom dystrybucyjnym, przedstawicielom, dostawcom i podwykonawcom w celu wykonania dowolnej umowy zawartej z nimi lub z Tobą;
 • osobie, która przejmuje naszą działalność i aktywa lub ich odpowiednie części; lub
 • w wyjątkowych okolicznościach:
  • właściwym organom regulacyjnym, prokuratorze i innym agencjom rządowym lub stronom przeciwnym postępowań sądowych w dowolnym państwie lub terytorium; lub
  • w sytuacjach gdy przepisy prawa zobowiązują nas do ich ujawnienia.

Ujawnienia te mogą obejmować przekazywanie Twoich danych osobowych za granicę. Jeśli Twoja interakcja z nami ma miejsce w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należy pamiętać, że może to wiązać się z przekazywaniem danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zostały zobowiązane przez Komisję Europejską do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W takich przypadkach, w których przekazujemy dane osobowe innym członkom grupy Fujitsu lub naszym usługodawcom, zapewniamy, że nasze ustalenia z nimi są regulowane odpowiednimi mechanizmami prawnymi i zabezpieczeniami, w tym umowami dotyczącymi przesyłania danych, których celem jest zapewnienie, że dane osobowe użytkownika są chronione, na warunkach zatwierdzonych w tym celu przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już one nam potrzebne, na przykład gdy:

i. nie jest już konieczne przechowywanie danych osobowych, aby spełnić cele, dla których je zgromadziliśmy;

ii. uważamy, że posiadane przez nas Twoje dane osobowe są niedokładne; lub

iii. w niektórych przypadkach, gdy poinformowałeś/aś nas, że nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Czasami jednak:

a. istnieją wymogi prawne lub regulacyjne, które mogą wymagać od nas przechowywania danych osobowych przez określony czas; w takich przypadkach będziemy przechowywać dane osobowe przez taki określony czas; oraz

b. będziemy zmuszeni przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas z powodu odpowiedzialności za produkt lub w związku z sporami sądowymi, a w takich przypadkach zachowamy je przez taki dłuższy okres w wymaganym od nas zakresie.

Pamiętaj, że możemy zachować pewne ograniczone informacje na Twój temat, nawet jeśli wiemy, że opuściłeś/aś już organizację, którą reprezentujesz, aby utrzymywać z Tobą stałą relację, jeśli i kiedy ponownie będziemy z Tobą w kontakcie, gdy będziesz reprezentować inną organizację.

Jakie są Twoje prawa?

Masz następujące prawa (z zastrzeżeniem lokalnych obowiązujących przepisów prawa) w odniesieniu do posiadanych przez nas danych osobowych dotyczących Twojej osoby:

 • dostęp do Twoich danych osobowych i niektórych powiązanych informacji, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych;
 • żądanie poprawienia lub usunięcia wszelkich niepoprawnych danych osobowych;
 • wyrażenia sprzeciwu, w dowolnej chwili, wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; ponadto możesz mieć prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych lub wszystkich Twoich danych osobowych (i żądania ich usunięcia) również w innych okolicznościach;
 • żądanie od nas usunięcia Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach;
 • żądanie od nas ograniczenia lub zablokowania przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach (gdy takie przetwarzanie zostanie ograniczone, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe, jednak nie mamy prawa ich dalej używać);
 • uzyskania od nas w pewnych okolicznościach Twoich danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie. Ponadto możesz mieć prawo do żądania od nas przekazywania Twoich danych osobowych bezpośrednio innej osobie (na przykład nowemu dostawcy), jeśli jest to technicznie wykonalne; oraz
 • w przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę na takie przetwarzanie, prawo do wycofania Twojej zgody w dowolnym czasie.

Więcej informacji i porad na temat przysługujących Ci praw możesz uzyskać od instytucji regulującej ochronę danych w Twoim kraju.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw (zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami prawa) lub chcesz zgłosić skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, Skontaktuj się z nami korzystając z podanych poniżej danych. Możesz również złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu regulującego ochronę danych w Twoim kraju.

Informacje Wrażliwe

Prosimy o niewysyłanie oraz o nieudostępnianie nam żadnych wrażliwych danych osobowych (np. informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religią lub innymi przekonaniami, danych zdrowotnych, genetycznych lub biometrycznych, informacji o przeszłości kryminalnej lub przynależności do związków zawodowych).

Dane osobowe dzieci

Fujitsu szanuje prywatność dzieci i świadomie nie gromadzi, nie wykorzystuje, ani nie ujawnia danych osobowych dzieci poniżej16 roku życia bez możliwej do zweryfikowania zgody ich rodzica lub opiekuna.

Jeśli Fujitsu uzyska wiedzę na temat tego, że informacje przekazane Fujitsu lub zebrane przez Fujitsu stanowią informacje dotyczące dzieci i nie otrzyma wcześniej możliwej do zweryfikowania zgody ich rodzica lub opiekuna, Fujitsu niezwłocznie podejmie kroki mające na celu usunięcie takich informacji osobowych.

Jeśli rodzic lub opiekun chce zgłosić wątpliwości dotyczące informacji osobowych dotyczących dziecka, prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych podanych w poniższej części „Skontaktuj się z nami”.

Zautomatyzowane Podejmowanie Decyzji

Możemy korzystać z technologii, która śledzi korzystanie z naszej witryny internetowej i interakcji z nami, co pomaga nam budować profil preferowanych produktów i żądań o podanie informacji. Jeśli z tego korzystamy, oznacza to, że masz większe szanse na otrzymywanie ofert i informacji dostosowanych do Twoich konkretnych preferencji, na podstawie poprzedniej aktywności na Twoim profilu.

Jeżeli korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji w odniesieniu do konkretnej usługi lub produktu, a takie automatyczne podejmowanie decyzji wywołuje skutki prawne dotyczące osób, których dane dotyczą, lub w podobny sposób znacząco na nie wpływa, przedstawimy informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w odniesieniu do takiego automatycznego podejmowania decyzji.

Możemy wykorzystywać automatyczny proces decyzyjny w kontekście porównywania dostaw i danych osobowych z listami sankcji dotyczących kontroli eksportu stworzonymi przez Unię Europejską, USA, Japonię i każdy inny kraj, z którego odbywa się wywóz. W zależności od wyniku tych kontroli, Fujitsu jest zobowiązane do podjęcia odpowiednich środków w kontekście przepisów kontroli eksportu określonych przez Unię Europejską, USA, Japonię i każdy inny kraj, z którego odbywa się wywóz.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej informacji o ochronie prywatności lub przetwarzania przez nas danych osobowych,Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz skontaktować się z naszym Biurem Ochrony Danych, Skontaktuj się z nami.

Zmiany niniejszej polityki

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od daty jej publikacji na witrynach internetowych Fujitsu, a wszystkie poprzednie wersje tej polityki prywatności tracą z tą datą ważność. Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w niniejszej polityce prywatności w przyszłości zostaną opublikowane na naszej witrynie, możemy też zawsze Ci ją udostępnić, po prostu Skontaktuj się z nami. Zaglądaj często aby sprawdzić, czy pojawiły się jakiekolwiek zmiany.

Na naszej witrynie internetowej będziemy również przechowywać poprzednie wersje niniejszej polityki prywatności, podając datę i numer jej wersji.

 

Data ostatniej aktualizacji: 21 maja 2018 r.

Top of Page