GTM-MQCD359
Skip to main content

LMS (BS2000)

Tworzenie i zarządzanie bibliotekami programów oraz przetwarzanie zawartych w nich elementów programów

Aktualna wersja: 3.5

System utrzymania bibliotek LMS tworzy i zarządza bibliotekami programów oraz przetwarza zawarte w nich elementy programów. Biblioteki programów to pliki PAM systemu BS2000 przetwarzane przy użyciu metody dostępu do biblioteki programów (PLAM). Dlatego są znane także jako biblioteki PLAM.

Główne zalety są następujące: 
  • wszystkie typy elementów mogą być przechowywane w bibliotece z jednolitym językiem poleceń, 
  • mogą istnieć tylko elementy o tych samych nazwach, ale różnych oznaczeniach wersji lub typu, 
  • oznaczenia wersji są stopniowane automatycznie, 
  • możliwy jest także jednoczesny dostęp zapisu do bibliotek wielu użytkowników, 
  • można przydzielić różne uprawnienia dostępu do każdego elementu, 
  • można monitorować dostęp do elementów, 
  • jednolite repozytorium danych ze standardowymi funkcjami dostępu jest dostępne dla większości elementów danych powstających podczas procesu tworzenia oprogramowania, 
  • procedury użytkowe i kompilatory mogą uzyskiwać dostęp do tego repozytorium i przetwarzać pojedyncze elementy bezpośrednio.

LMS wspomaga zatem tworzenie, utrzymywanie i dokumentowanie programów.