GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Więcej o Fujitsu CEMEA&I >
  4. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa

Grupa Fujitsu Group stosuje postanowienia Globalnego Porozumienia ONZ (United Nations Global Compact). Popieramy dziesięć zasad Globalnego porozumienia ONZ w czterech obszarach: praw człowieka, zatrudnienia, środowiska i przeciwdziałania korupcji i podejmujemy inicjatywy związane z odpowiedzialnością społeczną biznesu (CSR). Jako firma o zasięgu globalnym Fujitsu promuje odpowiedzialny styl zarządzania, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju społecznego.

Dlatego Fujitsu zrewidował swój dokument WYTYCZNE DZIAŁAŃ CSROpen a new window który prezentuje nasze zobowiązanie do etycznego i odpowiedzialnego zachowania i przedstawia jasno zakres obowiązków spółki oraj jej dostawców