GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Serwery >
  5. BS2000 >
  6. Oprogramowanie >
  7. Wysoka dostępność (BS2000)

Wysoka dostępność (BS2000)

Wysoka dostępność i skalowalność całej infrastruktury IT.

Klaster składa się z wielu systemów serwerów połączonych do wspólnego działania jako jeden system. To rozwiązanie zapewnia skalowalność i wysoką dostępność aplikacji lub usług w przypadku awarii lub planowanych przestojów.

HIPLEX (wysoce zintegrowany kompleks systemowy) to opracowana przez firmę Fujitsu koncepcja obsługi klastra podziału obciążenia i dostępności złożonego z wielu serwerów biznesowych BS2000/OSD. (Ponadto HIPLEX to określenie na każdą konfigurację wielu serwerów posiadającą cechy jednego z wymienionych wyżej typów klastrów).

HIPLEX składa się z wielu systemów jedno- lub wieloprocesorowych połączonych za pośrednictwem sieci. Każdy z tych systemów procesorowych ma własny system operacyjny BS2000/OSD lub korzysta z VM2000. Ta konfiguracja HIPLEX oferuje szerszy zakres skalowalności i redundancji niż tradycyjne systemy jednoprocesorowe lub wieloprocesorowe w ramach architektury pamięci współdzielonej. (Symetryczny system wieloprocesorowy = SMP).

HIPLEX AF i HIPLEX MSCF umożliwiają wdrażanie aplikacji z najwyższą możliwą dostępnością w ramach koncepcji wielu serwerów:
  • W przypadku awarii jednego systemu aplikacje monitorowane przez HIPLEX AF są automatycznie przełączane na drugi, nienaruszony system (gorąca rezerwa) razem z ich zasobami. Czas przestoju jest minimalizowany dzięki funkcji automatycznego wykrywania awarii, a także fakt, że ponowne uruchomienie systemu nie jest wymagane i nie wpływa na dostępność aplikacji. Istnieje także opcja konfiguracyjna ciepłej rezerwy, w ramach której system, który uległ awarii, jest automatycznie uruchamiany ponownie na drugim serwerze.
  • Oprócz obsługi awarii systemu HIPLEX AF może zwiększyć dostępność po awarii aplikacji i stworzyć podstawę klastra podziału obciążenia. Tutaj można przenieść konkretne aplikacje na inny serwer za pomocą HIPLEX AF. 
  • W przypadku katastrofy, takiej jak lokalna awaria zarówno serwera lub serwerów, jak i (lustrzanego) podsystemu pamięci masowej na obiekcie, HIPLEX AF w sposób autonomiczny przełącza na zdalne centrum danych (przełączanie awaryjnie) bez utraty danych. Obsługa przenoszenia aplikacji z powrotem do przywróconego centrum danych (powrót po awarii) wymaga jednego naciśnięcia przycisku. 

HIPLEX MSCF

To koncepcja klastra, która zwiększa dostępność, sprawność i nośność sieci dzięki wielu serwerom biznesowym BS2000/OSD.

FUJITSU Software BS2000 DRV

Offers the possibility of mirrored data repository through doubled read and write operations on disk storage systems in BS2000.

FUJITSU Software BS2000 SHC-OSD

Provides commands and information services for monitoring and controlling of disk storage systems from BS2000.