GTM-MQCD359
Skip to main content

Obsługa formatów

Format Handling Łatwe w tworzeniu graficzne interfejsy użytkownika mogą być tworzone dla wszystkich masek BS2000.

Wszystkie typowe elementy i atrybuty interfejsu Microsoft Windows mogą być używane w aplikacjach BS2000.

FHS (system obsługi formatów)

Umożliwia wyposażenie aplikacji BS2000 w interfejs użytkownika zorientowany na maskę.

IFG (interaktywny generator formatów)

Tworzenie formatów dla programów aplikacji korzystających z FHS.