GTM-MQCD359
Skip to main content

Komunikacja (BS2000)

Kompleksowe portfolio rozwiązań dla komunikacji sieciowej BS2000.

Dane, głos, dźwięk i wideo są przesyłane za pośrednictwem różnych sieci, takich jak sieci lokalne (LAN), sieci rozległe (WAN) i sieci komórkowe (GSM). Połączenia sieciowe (a w szczególności kombinacja sieci tradycyjnych i nowoczesnych sieci o wysokiej prędkości) serwerów BS2000 są realizowane poprzez specjalne łącza sieciowe, które umożliwiają współdziałanie. Dostęp do sieci dla serwerów BS2000 obejmuje szeroką gamę rozwiązań połączeń z sieciami LAN i WAN (podstawowe usługi LAN/WAN).

openNet Server

State-of-the-art communications manager for TCP/IP networks, ISO networks and historically evolved network architectures.

FUJITSU Software BS2000 TIAM

Interactive access system for user-computer dialog mode in BS2000.

MT9750

Terminal emulation software for connecting PCs to BS2000 systems.