GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Rozwiązania >
  3. Rozwiązania dla przemysłu

Rozwiązania dla przemysłu

Fujitsu jest wiodącą firmą świadczącą usługi IT, która projektuje, tworzy i obsługuje usługi oraz systemy informatyczne dla klientów w branżach prywatnych i publicznych.

Rozwiązania dla branży motoryzacyjnej Solutions automotive

Firma Fujitsu jest strategicznym partnerem branży motoryzacyjnej. Oferujemy światowej klasy technologie, usługi oraz rozwiązania, zapewniając międzynarodowym firmom zwiększoną wydajność, mniejsze koszty i możliwość maksymalnego wykorzystania globalnych zasobów.

Rozwiązania dla sektora finansowego Solutions financial

Próby ustabilizowania sektora finansowego wciąż trwają, a firmy świadczące usługi finansowe szukają nowych sposobów na stymulowanie rozwoju i jednoczesne zwiększenie wydajności i prężności swoich działań.

Rozwiązania dla opieki zdrowotnej Healthcare Solutions

Sektor medyczny zmaga się z ogromną ilością chorób przewlekłych i trwałych schorzeń, których leczenie wymaga współpracy różnorodnych specjalistów.

Handel Retail Solutions from Fujitsu

Handel zmienia się w bezprecedensowym tempie. Zdobywanie rynków zagranicznych, wielokanałowe zakupy, urządzenia mobilne i inteligentniejsze technologie do obsługi zaplecza wpływają na oczekiwania i odczucia klientów, prowadzenia działalności przez sklepy i wyniki firm.

Rozwiązania telekomunikacyjne Solutions Telecommunications

Zwiększona konsumpcja materiałów multimedialnych i eksplodujący wzrost ilości przesyłanych danych poskutkował trwałym, postępującym geometrycznie wzrostem ruchu sieciowego, który wciąż się utrzymuje. W tej szybkiej i wysoce konkurencyjnej branży, usługodawcy sieciowi muszą stale tworzyć i wykorzystywać nawiązane relacje z klientem, aby utrzymać źródła swojego dochodu.