GTM-MQCD359
Skip to main content

TASKDATE (BS2000)

Narzędzie do konfiguracji środowiska czasowego

Aktualna wersja: 18.0 i 19.0

Narzędzie TASKDATE umożliwia użytkownikom umieszczanie programów w samodzielnie zdefiniowanym środowisku czasowym. To znacząco upraszcza i usprawnia testowanie oprogramowania aplikacji zawierającego procedury zależne od czasu.

Typowe zastosowania obejmują na przykład:
  • Testowanie transakcji biznesowych 
  • Przeliczanie procedur na inne okresy rozliczeniowe. 
  • Testowanie sieci zadań AVAS zależnych od daty i godziny 

Działanie produkcyjne może być kontynuowane bez problemów równocześnie z testami z przesunięciem czasu.

Po ustawieniu środowiska czasowego symulowany czas jest wprowadzany przez interfejsy programu określające aktualny czas. Można zastosować opcjonalne parametry określające, do których interfejsów ma być doprowadzany symulowany czas.

Dla zadań pakietowych (zadania ENTER) symulowany czas może być określony zewnętrznie — bez potrzeby modyfikowania pliku ENTER. Każde zadanie może przekazać symulowane środowisko czasowe kolejnym zadaniom, które uruchamia. Oznacza to, że narzędzie TASKDATE może być używane do testowania całych siatek zadań w modyfikowanym środowisku czasowym.