GTM-MQCD359
Skip to main content

SORT (BS2000)

Efektywny program do sortowania i scalania wpisów z wykorzystaniem kryteriów ustawionych przez użytkownika

Aktualna wersja: 8.0

SORT to efektywny program do sortowania i scalania umożliwia sortowanie wpisów w jednym lub wielu plikach wejścia z wykorzystaniem kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika (funkcja SORT) i scalanie wpisów z wielu posortowanych plików wejścia do jednego pliku wyjścia (funkcja MERGE).

SORT zapewnia następujące główne funkcje:
 • Elastyczny język kontroli z uproszczonym zapisem (skróty, swobodny wybór między parametrami pozycji i słów kluczy). 
 • Wybór procedury sortowania zgodnie z wykorzystaniem zasobów (pliki robocze i pomocnicze). 
 • Sortowanie pamięci głównej bez plików roboczych, jeżeli ilość przydzielonej pamięci jest wystarczająca. 
 • Wstępne sortowanie przy użyciu scalania wirtualnego. 
 • Maksymalnie 99 plików wejścia. 
 • Proste ponowne kodowanie danych wejścia. 
 • Sortowanie pełne, wybiórcze i listy adresowej. 
 • Wyłączenie lub włączenie wpisów podczas sortowania przy użyciu logicznych powiązań. 
 • Zachowanie sekwencji wejścia dla wpisów z tymi samymi warunkami sortowania. 
 • 12 wyjść użytkowników do sprawdzania etykiet, przetwarzania wpisów wejścia/wyjścia itd. 
 • Przetwarzanie plików POSIX.

SORT można także wywoływać jako podprogram standardowy.