GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Serwery >
  5. BS2000 >
  6. Oprogramowanie >
  7. System operacyjny BS2000

System operacyjny BS2000

Platforma wieloprogramowania i wieloprzetwarzania

Aktualne wersje: BS2000/OSD-BC 10.0 i 9.0

BS2000 OSD/BC to platforma systemu operacyjnego typu mainframe dla serii serwerów biznesowych BS2000 S i SQ oraz serwerów biznesowych SE firmy Fujitsu. Dostarcza usługi najwyższej jakości dla systemów transakcji i danych oraz rozszerza standardy jakości na nowe zastosowania w oparciu o najnowsze technologie oprogramowania. Jest bezkonkurencyjna jako dostępna, skalowalna i wysokowydajna platforma dla aplikacji o znaczeniu krytycznym oraz całkowicie kompatybilna z wieloma wersjami.

Serwer biznesowy SE i SQ będzie dostarczany z pakietem systemu operacyjnego OSD/XC. Pakiet OSD/XC składa się systemu operacyjnego BS2000 OSD/BC i wielu produktów oprogramowania wsparcia systemu.

Więcej informacji na temat serwerów SE można znaleźć tutaj: odnośnie OSD/XC 10.0, OSD/XC 9.5 i OSD/XC 8.5

Więcej informacji na temat serwerów SQ można znaleźć tutaj: OSD/XC 10, OSD/XC 9.0 (serwer SQ), OSD/XC 4.1 (serwery SQ i SX)

In addition to the basic configuration, the operating system BS2000 contains further components:

FUJITSU Software BS2000 OSD/BC V11.0

The operating system BS2000 OSD/BC is the mainframe operating system for BS2000 Servers. It delivers services of the highest quality for transaction systems and data and extends these quality standards to new applications based on the latest software technologies. It is unrivaled in providing an available, scalable, high-performance platform for business-critical applications that is totally compatible across numerous versions.

FUJITSU Software BS2000 OSD/BC V10.0

BS2000 OSD/BC V10.0 - Usually parallel with the new SE Business Servers and the SE Manager for central administration is the development and release of FUJITSU Software BS2000 OSD/BC V10.0 with General release in April 2015