GTM-MQCD359
Skip to main content

EDT (BS2000)

Przyjazny dla użytkownika edytor plików systemu BS2000 do obsługi plików SAM i ISAM, tekstowych elementów bibliotek i plików POSIX.

EDT to przyjazny dla użytkownika edytor plików systemu BS2000 do tworzenia i edycji standardowych plików SAM i ISAM, a także tekstowych elementów bibliotek i plików POSIX.

Zapewnia efektywne, ale łatwe do opanowania instrukcje wykonywania często powtarzanych operacji (np. usuwanie, aktualizowanie, wprowadzanie lub kopiowanie wpisów lub znaków, wyszukiwanie wpisów zawierających określony ciąg znaków, wyprowadzanie wpisów itd.).

Korzyści 
  • EDT to główny edytor systemu BS2000. 
  • Jest to przyjazny dla użytkownika, pełnoekranowy edytor do zastosowań interaktywnych i doskonały edytor plików do przetwarzania pakietów danych w trybie pakietowym. Spełnia praktycznie wszystkie wymagania stawiane przed nowoczesnym edytorem plików. 
  • EDT obsługuje metodę dostępu PLAM. PLAM (Program Library Access Method — metoda dostępu do bibliotek programów) umożliwia EDT przetwarzanie elementów bibliotek. Co więcej, użytkownicy, którzy nie chcą korzystać z pełnej funkcjonalności LMS, także mogą przetwarzać swoje programy w bibliotekach PLAM. 
  • Obsługa UNICODE: Obejmuje między innymi możliwość jednoczesnej obsługi plików z różnym kodowaniem w różnych plikach roboczych EDT EDT, a także zniesienie ograniczenia długości wpisu (obecnie maks. 256 znaków).