GTM-MQCD359
Skip to main content

FMS (BS2000)

System zarządzania plikami dla biblioteki FMS.

Aktualna wersja: 2.4

FMS (File Management System — system zarządzania plikami) to system do zarządzania połączonymi plikami systemu BS2000 w bibliotekach FMS. FMS obsługuje formaty SAM i ISAM, a także tekstowe elementy bibliotek i pliki POSIX. W ten sposób FMS umożliwia przetwarzanie standardowych plików z edytora plików, np. programy źródłowe, procedury, teksty, listy i moduły obiektów z tymczasowej przestrzeni EAM.

Korzyści 
  • Zwiększa możliwe obciążenie systemów poprzez kompresję przestrzeni pamięciowej. 
  • Umożliwia maksymalne wykorzystanie dysków FBS (Fixed Block Architecture — stała architektura bloków).