GTM-MQCD359
Skip to main content

Systemy programowania

Systemy programowana najwyższej jakości tworzą fundament wydajnej pracy zaawansowanych aplikacji o znaczeniu krytycznym w systemach BS2000

Aplikacje systemu BS2000 lub ich części składowe są wdrażane przy użyciu nowoczesnych i klasycznych języków programowania. Język Java jest szczególnie popularna w przypadku aplikacji internetowych. Tradycyjne języki, takie jak COBOL lub C/C++, są zwykle bardziej wykorzystywane przy rozbudowie istniejących aplikacji.

Nowoczesne środowisko programistyczne
Firma Fujitsu dostarcza doskonałe, uniwersalne narzędzia do programowania aplikacji systemu BS2000. Stacja robocza do programowania to zwykle platforma systemu Windows. Produkty dostępne na rynku międzynarodowym są zintegrowane z tym środowiskiem, zapewniają wsparcie na wszystkich etapach fazy wdrażania i ściśle współpracują z systemami BS2000.

Wszystko to ma na celu optymalizację wykonywania aplikacji w systemie BS2000 i integrowania ich z ogólnym środowiskiem systemu, np. poprzez powiązanie z monitorem lub bazami danych transakcji.

AID

Doskonały system debugowania do zwiększania wydajności na etapie rozwoju i utrzymania oprogramowania.

ASSEMBH

Asembler do tworzenia programów w kodzie maszynowym dla architektury /390.

C/C++

Doskonały język programowania wysokiego poziomu realizujący zasady programowania obiektowego

COBOL2000

Zaawansowany, nowoczesny kompilator COBOL do programowania obiektowego.

COBOL85

Najpopularniejszy język programowania dla komercyjnych rozwiązań przetwarzania danych.

COLUMBUS85

Wspomaga projektowanie programów i generatywną budowę programów na podstawie zasad programowania strukturalnego.

CRTE

Wspólne środowisko wykonawcze do uruchamiania programów źródłowych skompilowanych przy użyciu kompilatorów C/C++, COBOL2000 i COBOL85.

FOR1

Doskonały system programowania używany do tworzenia produktywnych aplikacji opartych na FORTRAN

JENV (JAVA)

Oparte na JavaTM środowisko programistyczne i wykonawcze dla przenośnych i zabezpieczonych aplikacji internetowych.

Pascal-XT

Wariant BS2000 z rodziny kompilatorów Pascal-XT umożliwia kompilowanie kodu źródłowego programów we wszystkich obsługiwanych systemach.

PL/1

Kompilator optymalizujący do aplikacji komercyjnych, a także techniczno-naukowych.

Produkty

Usługi

Pomoc i wsparcie

Wybór Kraju

Poland

Zmień

World Map