GTM-MQCD359
Skip to main content

COBOL2000® (BS2000/OSD)

Zaawansowany, nowoczesny kompilator COBOL do programowania obiektowego

Aktualna wersja: 1.5

Dzięki COBOL2000 firma Fujitsu rozszerza sprawdzone portfolio produktów dla języka COBOL poprzez wprowadzenie nowatorskiego kompilatora, który umożliwia korzystanie z głównych funkcji standardu COBOL2002. Oznacza to, że COBOL2000 wciąż stanowi katalizator wprowadzania technik programowania obiektowego do aplikacji COBOL systemu BS2000/OSD.

Ochrona inwestycji dla indywidualnych aplikacji
Język COBOL jest używany do tworzenia profesjonalnych aplikacji oprogramowania na bazie bezpiecznych transakcji w procesach biznesowych ERP. Aplikacje te są najczęściej tworzone na zamówienie klientów, których wymagań nie może spełnić standardowe oprogramowanie. Głównym celem tych aplikacji i ich logiki indywidualnego zastosowania jest zabezpieczenie przewagi nad konkurencją. Stanowią one długoterminową inwestycję i wiedzę klienta. Takie kosztowne wdrożenia muszą być chronione.

Zalety:
  • Dzięki kompilatorowi COBOL2000 sprawdzenie zgodności interfejsów wywołania przy użyciu Repozytorium w czasie kompilacji jest wykonywane nie tylko dla elementów języka OO, ale także dla wywołań podprogramów standardowych. 
  • COBOL2000 (BS2000/OSD) obsługuje interfejsy programowania POSIX i XPG4. 
  • Istniejące programy COBOL85 wciąż mogą być uruchamiane i zwykle mogą pozostać w użytku bez modyfikacji. 
  • Generowany format /390 gwarantuje zgodność binarną przy uruchamianiu niestandardowych aplikacji systemu BS2000/OSD nawet po przyszłych zmianach w architekturze. 
  • Język COBOL2000 obsługuje typ danych NATIONAL dla potrzeb wyświetlania znaków należących do zestawu Unicode UTF-16.

Wymagania dotyczące oprogramowania:
Oprogramowanie CRTE jest wymagane do korzystania z kompilatora COBOL2000 (BS2000/OSD) i do uruchamiania aplikacji COBOL2000 (BS2000/OSD).