GTM-MQCD359
Skip to main content

COLUMBUS85 (BS2000/OSD)

Wspomaga projektowanie programów i generatywną budowę programów na podstawie zasad programowania strukturalnego.

Aktualna wersja: 1.1

COLUMBUS85 wspomaga projektowanie programów i generatywne tworzenie programów na podstawie zasad programowania strukturalnego i z wykorzystaniem tabel decyzji.

Zgodnie z zasadami programowania strukturalnego program jest budowany jako hierarchia procedur. Z kolei procedury mają tylko jedno wejście i jedno wyjście, a składają się z bloków konstrukcyjnych. Pod względem wewnętrznego przepływu sterowania istnieją tylko trzy formy bloków konstrukcyjnych (sekwencja, wybór, powtórzenie). Tabele decyzji to szczególna forma bloku konstrukcyjnego używanego do wyboru. Bloki strukturalne mogą być wiązane ze sobą i zagnieżdżane w sobie. Listy strukturalne to najlepszy sposób prezentowania tych form.

COLUMBUS85 przetwarza programy, których przepływ sterowania/strukturę opisują instrukcje COBOL85 lub COLUMBUS