GTM-MQCD359
Skip to main content

Pascal-XT (BS2000/OSD)

Wariant dla systemu BS2000 z rodziny kompilatorów Pascal-XT umożliwia kompilowanie kodu źródłowego programów we wszystkich obsługiwanych systemach.

Aktualna wersja: 2.2

Pascal-XT to wariant dla systemu BS2000 z rodziny kompilatorów Pascal-XT. Dzięki wspólnemu rozwiązaniu front-end dla wszystkich kompilatorów z tej rodziny źródła programu Pascal-XT mogą być kompilowane na wszystkich obsługiwanych komputerach.

Najważniejsze cechy języka Pascal:
  • prosta i systematyczna struktura blokowa, 
  • wyraźne struktury kontrolne, 
  • obszerna koncepcja danych ze zdefiniowanymi przez użytkownika, strukturalnymi i dynamicznymi typami danych, 
  • łatwość nauki, 
  • wsparcie tworzenia oprogramowania, 
  • wysoka efektywność wykonawcza.

Dodatkowo poprzez odpowiednie elementy językowe i system programowania o wysokiej wydajności Pascal-XT wspomaga efektywne tworzenie kompleksowych produktów oprogramowanai o długim czasie eksploatacji. Posiada także zintegrowaną pomoc w debugowaniu. System programowania Pascal-XT zapewnia użytkownikowi wygodne środowisko do interaktywnego tworzenia, kompilowania i programów bez opuszczania systemu programowania. 

Pascal-XT spełnia wymagania poziomu 1 norm Pascal ISO 7185: 1983 i DIN 66256-1983.