GTM-MQCD359
Skip to main content

PL/1 (BS2000/OSD)

Kompilator optymalizujący do aplikacji komercyjnych, a także techniczno-naukowych.

Aktualna wersja: 4.2

PL/1 to zorientowany problemowo język programowania ogólnego przeznaczenia przystosowany do aplikacji komercyjnych i techniczno-naukowych. Zakres językowy kompilatora PL/I jest zasadniczo zgodny z normą ISO 6160 z listopada 1978 r. i z identyczną normą ANSI opublikowaną w 1976 r., a także z normą DIN 66255 z maja 1980 r.

Kompilator PL/1 ma istotne cechy dotyczące optymalizacji. PL/1 umożliwia korzystanie z kompilatora w trybie udostępniania i generowanie obiektów z możliwością udostępniania. Kompilator PL/1 może generować obiekty, które będą wykonywalne w trybie adresowania XS. Podczas generowania obiektów w trybie adresowania XS kod i dane obiektów można zapisać w rozszerzonym obszarze adresowym.

Interaktywne debugowanie symboliczne jest możliwe przy użyciu narzędzia AID (Advanced Interactive Debugger). Moduły obiektów PL/1 utworzone przez kompilator muszą być przekształcone w wykonywalne moduły obciążenia poprzez powiązanie z systemem wykonawczym PL/1-LZS.