GTM-MQCD359
Skip to main content

COBOL85 (BS2000/OSD)

Najpopularniejszy język programowania dla komercyjnych aplikacji do przetwarzania danych.

Aktualna wersja: 2.3

COBOL85 to kompilator COBOL gwarantujący zgodność z aktualnym standardem COBOL ANSI/ISO, interfejsami otwartymi zgodnymi z X/Open i przyszłymi standardami linii serwerów pracujących z systemem BS2000/OSD. COBOL85 obsługuje funkcję POSIX i system plików POSIX w systemie BS2000/OSD w wersji 2.0 lub wyższej.

Funkcjonalność COBOL85 jest zgodna z normą północnoamerykańską X3.23-1985 z dodatkiem X3.23a-1989, z normą międzynarodową ISO 1989-1985 z poprawką 1:1992, z normą niemiecką DIN 66028-1986 i z normą europejską EN 21989. COBOL85 został oficjalnie zweryfikowany jako zgodny z powyższymi normami i posiada oficjalne świadectwa zgodności, które to potwierdzają.

Mocne strony COBOL
COBOL (COmmon Business Oriented Language) to zorientowany problemowo język programowania wysokiego poziomu oparty na naturalnym języku angielskim. COBOL to zdecydowanie najbardziej powszechnie używany język programowania w komercyjnych rozwiązaniach przetwarzania danych.

Siła języka COBOL leży w efektywności obsługi i przetwarzania dużych ilości danych o znaczeniu krytycznym. COBOL to język programowania profesjonalnego programisty.