GTM-MQCD359
Skip to main content

ASSEMBH (BS2000/OSD)

Asembler do tworzenia programów w kodzie maszynowym dla architektury /390.

Aktualna wersja: 1.3

Asembler to kompilator do przekształcania kodu źródłowego symbolicznego języka programowania o tej samej nazwie w odpowiedni kod maszynowy. Programy asemblera to narzędzia ogólnego zastosowania do wdrożeń we wszystkich obszarach przetwarzania danych.

Ponieważ asembler jest z natury właściwy dla maszyny (instrukcja w języku asemblera odpowiada instrukcji maszynowej), można w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał uczestniczącego procesora.

ASSEMBH to szczególny język asemblera opracowany dla zestawu instrukcji serwerów biznesowych firmy Fujitsu Siemens z architekturą /390. Obsługuje zestawy instrukcji XS i ESA. Ponieważ programy asemblera mogą być przekazywane przy użyciu języków programowania wysokiego poziomu, te specjalne funkcje są także dostępne z poziomu innych języków. Wykorzystanie interfejsów systemu operacyjnego jest możliwe za pośrednictwem biblioteki makr danej wersji systemu operacyjnego BS2000/OSD.

Dalsza charakterystyka: 
  • Programowanie strukturalne odpowiadające COLUMBUS, z procedurami narzędziowymi do generowania list (listy strukturalne, schematy Nassi-Shneidermana itd.). 
  • Opcja debugowania symbolicznego przy użyciu AID. 
  • Przestrzeń adresowa XS służy do przyspieszenia asemblowania. 
  • Interfejs SDF z rozszerzonymi opcjami kontroli. 
  • Obsługa monitorowania zmiennych zadań do automatycznego sekwencjonowania zadań. 
  • Rozszerzenia języka makro z wykorzystaniem jasnych reguł składniowych i semantycznych. 
  • Obsługa do 100 bibliotek makr. 
  • Obsługa do 100 bibliotek COPY. 
  • Przetwarzanie nazw symbolicznych do 64 znaków.