GTM-MQCD359
Skip to main content

Planowanie zadań

Planowanie zadań w systemie BS2000 umożliwia kompleksową automatyzację procesów pakietowych. Oznacza to, że procesy zadań muszą być uruchamiane automatycznie w zaprogramowanym czasie, a ich rezultaty muszą być monitorowane kompleksowo i niezwłocznie. W przypadku nieoczekiwanych rezultatów system automatycznie inicjuje ponowne wykonania. Wszystkie dane wejściowe, rezultaty i ingerencje są starannie rejestrowane.
Kompleksowa automatyzacja rutynowych czynności, proste zarządzanie produktami i funkcje dla różnych platform przyczyniają się do minimalizacji kosztów operacyjnych i redukcji ilości błędów w zadaniach.

AVAS (BS2000)

System zarządzania zadaniami BS2000 umożliwia automatyzację produkcji zadań w celu ograniczenia wpisów dialogowych do minimum.

JV (BS2000)

Zmienne zadań w systemie BS2000 to elementy danych, które umożliwiają wymianę informacji między poszczególnymi użytkownikami lub między użytkownikami a systemem operacyjnym.

SDF-A (BS2000)

Uzupełnienie składnika SDF systemu BS2000 umożliwiające indywidualne przetwarzanie plików składni polecenia.

SDF-P (BS2000)

Rozszerzenie języka poleceń BS2000 do języka programowania, w którym programowanie strukturalne może być wykonywane w taki sposób jak w językach programowania wysokiego poziomu.

Produkty

Usługi

Pomoc i wsparcie

Wybór Kraju

Poland

Zmień

World Map