GTM-MQCD359
Skip to main content

SDF-A (BS2000)

Umożliwia indywidualne przetwarzanie plików składni polecenia

Aktualna wersja: 4.1

SDF-A (System Dialog Facility — Administration) to program administracyjny będący uzupełnieniem składnika SDF systemu BS2000, który umożliwia indywidualne przetwarzanie plików składni polecenia.
To umożliwia projektowanie interfejsów użytkownika standardowego języka poleceń SDF i produktów wykorzystujących składnię SDF według indywidualnych wymagań centrum danych lub użytkownika.
SDF-A pozwala także wykorzystywać metody i funkcje SDF we własnych programach klientów, dla których można także tworzyć odpowiednie pliki składni.

Zalety:

  • Zmiana interfejsu języka (podobnie do plików komunikatów).
  • Zmiana zaprogramowanych domyślnych wartości argumentów poleceń/instrukcji. 
  • Konfiguracja upoważnień dotyczących użytkowników (grup). 
  • Uzupełniające polecenia/instrukcje centrum danych lub użytkownika (implementowane poprzez procedury). 
  • Klienci, którzy piszą własne programy i używają SDF-A do obsługi instrukcji programów, uzyskują wyższą produktywność i niższą złożoność.