GTM-MQCD359
Skip to main content

AVAS (BS2000)

Zarządzanie zadaniami BS2000 umożliwia automatyzację produkcji zadań w celu ograniczenia wpisów dialogowych do minimum.

Aktualna wersja: 8.5 z AVAS-SV-BS2 8.5 dla systemu BS2000 iAVAS-SV 8.5 dla systemu UNIX / Linux i Windows

AVAS wdraża automatyzację planowania, przygotowywania, przekazywania, kontrolowania i monitorowania sekwencji produkcji w systemie BS2000. Funkcje zarządzania i kontroli AVAS są wykonywane w systemie BS2000. Z poziomu platformy BS2000 AVAS może rozpoczynać i monitorować zadania W kolejnych systemach BS2000, a także w systemach Windows, Solaris/SPARC, Linux i mySAP.com oraz dowolnych systemach innych firm. Połączenie platform Windows i UNIX dokonuje się przy użyciu serwera AVAS-SV. Możliwe jest łączenie różnych serwerów biznesowych BS2000 za pośrednictwem systemu wielokomputerowego HIPLEX MSCF lub serwera AVAS-SV-BS2 dla systemu BS2000.

Zalety:
  • Zwiększenie wydajności obsługi zadań lub zarządzania zadaniami poprzez interaktywne i zorientowane na jakość działanie.
  • W pełni automatyczne planowanie, przygotowywanie i obsługa zadań centrum komputerowego. 
  • Ciągła realizacja terminów. 
  • Monitorowanie wydajności i analiza trendów. 
  • Wyższa jakość i niezawodność w obsłudze zadań. 
  • Wyższa transparentność. 
  • Redukcja zmian nieautomatycznych. 
  • Planowanie zadań w całym przedsiębiorstwie