GTM-MQCD359
Skip to main content

SDF-P (BS2000)

Rozszerzenie języka poleceń BS2000 do języka programowania wysokiego poziomu

Aktualna wersja: 2.5

SDF-P rozszerza język poleceń BS2000 do języka programowania, w którym programowanie strukturalne może być wykonywane w taki sposób jak w językach programowania wysokiego poziomu. To rozwiązanie znacząco poprawia bezpieczeństwo pracy i możliwości obsługi większych, bardziej złożonych procedur. Jednocześnie pozwala użytkownikowi szybko i łatwo generować mniejsze procedury. Składnia języka SDF- P została przystosowana do składni SDF, ale jest także zorientowana w kierunku znanej składni standardowych języków programowania.

Rozszerzenie SDF-P jest aktywowane poprzez wywołanie procedury, a następnie odczytuje całą procedurę. To samo dotyczy bloków w dialogu (np. /FOR, .../END-FOR). Program interpretujący wykonuje polecenia przepływu sterowania i przekierowuje inne polecenia do systemu BS2000. SDF-P stanowi zatem filtr między wejściem a resztą systemu BS2000.

SDF-P zawiera program obsługi zmiennych, który przechowuje dane w pamięci klasy 5 lub w zmiennych zadań. Zmiennymi S może być przypisana zawartość. Narzędzie do oceny wyrażeń i różne wbudowane funkcje są dostępne do przetwarzania zawartości zmiennych S i mogą także służyć do uzyskiwania danych środowiskowych i być używane w dowolnych poleceniach poprzez podstawienie zmiennych.

Procedury SDF-P mogą być przekształcane do formatu przejściowego przed wykonaniem. Procedury skompilowane w ten sposób mogą następnie być wykonywane także w instalacjach, w których nie wczytano SDF-P. To gwarantuje możliwość swobodnej wymiany między instalacjami BS2000 w taki sam sposób jak w przypadku starych procedur innych niż S.