De vier stappen naar een datagedreven organisatie

Het datagedreven transformatietraject met Fujitsu

Het datagedreven transformatietraject met Fujitsu omvat vier fases met elk zijn eigen belangrijke aandachtsgebied, die uitmonden in bedrijfswaarden. Elke fase is cruciaal voor het succes van de transformatie: het is niet mogelijk om een stap over te slaan en toch een geweldig resultaat te verwachten.

Elke organisatie is uniek in haar processen en complexiteit. Daarom organiseert Fujitsu co-creatie workshops met alle belanghebbenden, vanuit zowel de business als de ICT. Deze sessies zijn het hart van het proces. Al het andere volgt daaruit. Samen breken we silo's af en brengen we alle resultaten samen om creativiteit te zaaien en nieuwe kansen te oogsten.

1. De baseline definiëren

Fujitsu werkt samen met u om de balans op te maken van uw huidige situatie. We organiseren Discovery Workshops met belanghebbenden uit uw hele organisatie om te analyseren welke data beschikbaar is, hoe deze wordt gebruikt en in welke omgevingen u opereert. In deze eerste fase is het ook essentieel om uw huidige en toekomstige bedrijfsstrategie te bespreken en de gewenste projectresultaten. De uitkomst van deze fase is een gedocumenteerde baseline, die uw toekomstige data-architectuur definieert, maatregelen om data te beschermen (bedrijfscontinuïteit en cyberveiligheid) bespreekt en de mogelijke data science en AI-technologieën toelicht waarmee u nieuwe bedrijfswaarde kunt creëren.

2. De datafundering creëren

De uitdaging is om een architectuur te bouwen die het mogelijk maakt om volledige toegang tot data uit edge, core en cloud te krijgen en de controle daarop te hebben. Er is geen enkele oplossing die ‘out of the box’ een gedistribueerde data-architectuur biedt. Daarom is een uitgebreide integratie van zowel hardware als software en samenwerking met uw cloudproviders noodzakelijk. Fujitsu werkt in deze fase samen met u aan uw doelarchitectuur, een hybride landschap gebruikmakend van platforms, opslag, workloads en datamanagement.

Het kan zijn dat er gegevens (data) in uw organisatie zijn, die nog niet gedigitaliseerd is, maar wel van belang voor de datafundering. In de doelarchitectuur worden deze data geïnventariseerd en genormeerd, zodat deze op de juiste wijze gedigitaliseerd worden tijdens de uitvoer van het project.

3. Beschermen en beveiligen

Elk bedrijf heeft een reputatie hoog te houden en wil voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van databescherming. Digitale transformatie verscherpt deze focus. Het gaat niet alleen om back-ups, het gaat om het beschermen van de data-integriteit en het waarborgen van de beschikbaarheid van uw data. Samen met ons uitgebreide netwerk van partners lost Fujitsu deze uitdagingen met u op en helpt u bij het ontwerpen van een beveiligingsconcept dat voldoet aan de hoogste standaarden.

4. Bedrijfswaarde leveren, vandaag en in de toekomst

Realtime analytics en Artificial Intelligence (AI) zijn belangrijke technologieën om geld te verdienen met data. Het doel van deze fase is het definiëren van manieren waarop verborgen inzichten kunnen worden ontsloten uit de data waar uw bedrijf over beschikt. Denk hierbij aan realtime analyses en het inzetten van data science en machine learning-methoden die op kosteneffectieve wijze dynamische datamodellen ondersteunen.

Kom meer te weten over DDTS voor uw organisatie

Wilt u weten hoe de Data Driven Transformation Strategy uw organisatie kan transformeren?

Thank you.

Top of Page