Our story

Wij zetten technologie in om het leven mooier te maken

Wij zijn een wereldleider op het gebied van technologie en bedrijfsoplossingen die organisaties en de wereld om ons heen veranderen.
Vanuit onze lange traditie waarin wij innovatie en expertise leveren, werken wij constant om bij te dragen aan de groei van de samenleving en onze klanten.

Our Purpose

Ons doel is de wereld duurzamer te maken door via innovatie het vertrouwen in de samenleving te versterken.

Wij hebben opnieuw stilgestaan bij de rol die Fujitsu wil spelen in deze veranderende wereld.
Ons doel vormt de drijfveer van elke actie, van elke persoon bij Fujitsu.

What We Do

Het creëren van nieuwe mogelijkheden door mensen, technologie en ideeën met elkaar te verbinden, om zo tot een meer duurzame wereld te komen waar iedereen zijn dromen kan najagen.

Door ons integratievermogen en onze geavanceerde technologie samen te brengen, willen we uw organisatie laten floreren en bewegen we naar een meer duurzame wereld.
Wij noemen dit ‘Fujitsu Uvance’.
Het staat voor onze bedrijfsfocus op technologie en sectoroverstijgende functies.
Met Fujitsu Uvance commiteren wij ons aan het transformeren van de wereld tot een plaats waar mensen in welvaart en vertrouwen kunnen leven.

 • Sustainable
  Manufacturing

 • Consumer
  Experience

 • Healthy
  Living

 • Trusted
  Society

 • Digital
  Shifts

 • Business
  Applications

 • Hybrid IT

Key technologies

Technology is at the heart of sustainable transformation. Fujitsu Uvance’s sustainable transformation solutions are rooted in a discerning choice of five advanced technologies. Each is capable of delivering differentiated business results today – and into the future. By focusing on these technologies, we ensure consistency across the portfolio and provide the breadth necessary to succeed with diverse business challenges across industry verticals.

 • Computing

 • Network

 • AI

 • Data & Security

 • Converging
  Technologies