Fujitsu stelt dat focus op data fundamenteel is voor een goede digitale transformatie

Uit onderzoeken blijkt steeds weer dat digitale transformatie een prioriteit is in de directiekamer. Ook bij Fujitsu zien ze dit. Arie Kraan, Solution Consultant bij Fujitsu Nederland: “Ik merk dat steeds meer senior leaders inzien dat omzetgroei en marktleiderschap het gevolg zijn van datagestuurde besluitvorming. Sterker nog, ze zien in dat het effectief benutten van data een absolute noodzaak is geworden in het digitale tijdperk, zowel om concurrerend te blijven als om te voorkomen dat ze naar de geschiedenis worden gedegradeerd.”

Waarom is juist het begrip ‘datagedreven’ zo belangrijk bij digitale transformatie?

Arie Kraan: “Elke organisatie beschikt over een schat aan data, in velerlei vorm. Het is belangrijk dat organisaties hun data gaan gebruiken als asset, of als resource, om toekomstige groei mogelijk te maken. Dit betekent dat je weet over welke data je als organisatie beschikt, wat de kwaliteit ervan is en verschillende datapunten met elkaar kunt verbinden voor inzichten waarmee organisaties snel kunnen bijsturen en nieuwe businessmodellen ontwikkelen.”


Om bedrijven met dit proces te helpen heeft Fujitsu de ‘Data-Driven Transformation Strategy’ geïntroduceerd. Hoe ziet deze strategie eruit?

Arie Kraan: “De reis richting een datagedreven onderneming is complex. Veel mensen zien de kansen, maar ook de risico’s. De datagestuurde transformatiestrategie van Fujitsu is een aanpak om gecontroleerd naar waardetoevoeging te komen, waarbij gebruik gemaakt wordt van onze co-creatiebenadering. Het is een aanpak bestaande uit vier stappen, van het definiëren van de blauwdruk en het ontwerpen en beveiligen van de datafundering tot het toepassen van de juiste technologieën om verborgen inzichten te ontsluiten waarmee nieuwe zakelijke kansen geïdentificeerd worden.”


Je noemt net het ontwerpen en bouwen van een datafundering. Hoe ziet een datafundering die is voorbereid op de toekomst eruit? Wat kan een organisatie dan doen wat ze nu niet kunnen?

Arie Kraan: “Een datafundering van de toekomst zorgt dat een organisatie proactief ál hun relevante data kan minen voor het verkrijgen van inzicht en het doen van voorspellingen, ongeacht de databron, of dit nu een on-premise legacysysteem, een cloudapplicatie of externe data betreft. Resultaten uit het verleden worden ten slotte steeds belangrijker voor de toekomst, in tegenstelling tot de veelgebruikte kreet bij beleggingen. De datafundering is uiteraard waterdicht qua ontwerp en garandeert niet alleen de beschikbaarheid van data, maar beschermt de data ook. Belangrijk hierbij is dat de data onveranderd blijft nadat vastgesteld is dat deze correct is. Het manipuleren van brondata heeft gevolgen voor afhankelijke processen en maakt dat de uitkomsten en acties onbetrouwbaar worden.


Wat zijn de belangrijkste bottlenecks bij het creëren van een toekomstbestendige datafundering?

Arie Kraan: “Eigenlijk zien we bottlenecks aan twee kanten, de kant van de business en de kant van IT. Zo moet de business ervan overtuigd raken dat inzicht in data bepaalt of je als organisatie over vijf jaar nog bestaat. Daarom is het belangrijk om vanaf de eerste dag met een team van belanghebbenden vanuit de business, IT en data science aan dit project te werken. De belangrijkste technische bottleneck die wij ervaren is dat de kwaliteit van de beschikbare data beperkt, onvoldoende groot en te weinig specifiek is. Dit vraagt vaak om een conversie en uniformeringsslag vooraleer er datarelaties gelegd kunnen worden.”


Hoe lang duurt het hele traject?

Arie Kraan: “Het traject om naar een goede fundering te komen hangt af van de beschikbaarheid van alle belanghebbenden en de grootte van het bedrijf, maar ga uit van enkele maanden tot iets meer dan een jaar. Pas na het ontwerpen en bouwen van de datafundering begint het werk aan de toekomst. Hoe zorgen we dat de data haar verhaal op duidelijke wijze vertelt? Hoe gebruiken we dit voor het realiseren van bedrijfswaarde? Welke externe gegevens kunnen we nog toevoegen aan het datamodel? Hoe maken we bedrijfsprocessen intelligenter en elimineren we alledaagse, repetitieve taken? Dit is een continu proces gefaciliteerd door het onderliggende dataplatform.”


Wat is de rol van de partners van Fujitsu bij dit traject?

Arie Kraan: “Fujitsu heeft niet de intentie om alle kennis in huis te hebben en werkt graag samen met partners. Fujitsu faciliteert graag de benodigde infrastructuur voor de datatransformatie, biedt de methode tot transformatie aan en heeft datawetenschappers in dienst. Partners vullen aan waar het om marktspecifieke kennis en applicatieoplossingen gaat. Zo bieden we, samen met onze technologiepartners, een onafhankelijke, best-of-breed totaaloplossing.”

Kom meer te weten over DDTS voor uw organisatie

Wilt u weten hoe de Data Driven Transformation Strategy uw organisatie kan transformeren?

Thank you.

Top of Page