De digitale overheid

Overheidsinstellingen wereldwijd staan voor een hele reeks nieuwe uitdagingen, zoals; vergrijzing van de bevolking, toenemende druk op de gezondheidszorg, het overwinnen van de sociale implicaties van automatisering, snelle stedelijke bevolkingsgroei en vraagstukken op het gebied van voedselduurzaamheid. Door nu te investeren in belangrijke digitale technologieën zoals AI, RPA, Cyber Security, Cloud Services en IoT, legt de publieke sector een sterke basis voor een digitale toekomst waarin u klaar staat om elke uitdaging en elke verandering aan te gaan.

De digitale burger verwacht van haar overheid dezelfde naadloze, gebruikersvriendelijke ervaring die ze kennen vanuit de commercie. Unieke digitale identificatiegegevens openen de deur naar een naadloze gebruikerservaring die grote sprongen in servicekwaliteit, enorme efficiëntiewinst en de overstap naar een digitaal leveringsmodel mogelijk maken. Bij deze ontwikkeling hoort ook ‘Government as a Platform’, een holistische benadering van digitalisering waarbij overheidsorganisaties samenwerken met partners uit de particuliere sector om betere resultaten te creëren en betere diensten te leveren. Een naadloze reeks geavanceerde mogelijkheden, van data-analyse en AI tot virtual reality en procesautomatisering, maakt dit mogelijk.

Kortom, het is tijd voor overheidsinstellingen om de reis naar digitaal te maken. Tenslotte leven we in een digitaal tijdperk waarin verouderde legacysystemen met complexe processen en ingewikkelde portals voor de eindgebruiker niet langer acceptabel zijn. Burgers, gewend aan naadloze en verbonden consumentendiensten, zoals ze die op hun telefoon of iPad ook ervaren, verwachten nu hetzelfde van overheidsorganisaties. En hoewel het pad naar digitaal vaak een uitdaging is, biedt het, naast een optimale digitale ervaring voor uw stakeholders, veel mogelijkheden om interne processen, beleid, programma’s, betalingen en systemen te optimaliseren, kosten te verlagen en nieuwe openbare diensten uit te rollen.

Technologietrends binnen de publieke sector

Big data, AI en machine learning: In Nederland stelt de rijksoverheid op haar website: “Big data biedt een wereld van mogelijkheden om gegevens met elkaar te combineren en zo tot nieuwe inzichten te komen. De Rijksoverheid werkt op allerlei terreinen met big data. Denk aan de gegevens van 17 miljoen inwoners die gebruikt worden voor het bepalen van belastingen en toeslagen. Of de databestanden met gegevens over mogelijke daders bij zedendelicten. Maar ook de wegverkeersgegevens van 24.000 meetlocaties langs 6000 kilometer wegdek.” De potentie van big data is enorm en door de big data van Nederland nog beter te ontsluiten en te combineren met AI en machine learning, rekening houdend met ethische normen, zal deze data een bron van vernieuwing en veiligheid vormen.

Cloud Computing: het afnemen van gecentraliseerde ICT-applicaties via het internet is goedkoop, flexibel, groen, innovatief en beheersbaar. Ook de Rijksoverheid bouwt aan een cloudstrategie. Uit onderzoek in 2019 door Quint blijkt dat 70 procent van de overheidsinstellingen in Nederland via de publieke cloud de flexibiliteit wilt verhogen. Echter is het voor twee derde (65 procent) niet duidelijk of dit doel wordt bereikt. Daarnaast wil 41 procent de kwaliteit verhogen, maar dit doel wordt door bijna de helft (47 procent) van de overheidsinstellingen niet behaald. In de meeste gevallen zetten overheidsinstellingen in op meerdere vormen van hosting via de hybride cloud. Zo maakt de helft van de ondervraagden ook gebruik van een private cloud, in een datacenter dat wordt beheerd door een it-dienstverlener. Bijna 40 procent maakt gebruik van een private cloud in een datacenter onder eigen beheer. Beveiliging en regelgeving is voor 70 procent de grootste hindernis. Dat wordt gevolgd door weerstand van belanghebbenden binnen de organisatie (59 procent), integratieproblemen (41 procent) en vender lock-in (35 procent).

Fujitsu – samenwerken aan een ‘connected society’

Als wereldleider op het gebied van IT-diensten en -oplossingen zijn wij de juiste partner om u te ondersteunen tijdens uw digitale reis. We begrijpen dat digitale transformatie van de overheid veel meer inhoudt dan het online zetten van diensten, het gaat ook om autonomie, data privacy en veilig delen. Het is ons doel om samen met u te werken aan een meer verbonden samenleving die het leven van burgers een stukje beter maakt, gebruikmakend van de kracht van technologie.

Waarom Fujitsu?


  • We hebben meer dan 50 jaar ervaring in het werken met publieke organisaties wereldwijd.
  • We hebben ervaring met het werken met defensie en nationale veiligheidsdiensten die de hoogste niveaus van beveiliging en betrouwbaarheid vereisen.
  • We leveren efficiënte en betrouwbare oplossingen die optimaal gebruikmaken van beperkte overheidsbudgetten.
  • We hebben ervaring met het transformeren van services om de gebruikerservaring te verbeteren en de bedrijfskosten te verlagen.

Waar u ook bent op uw digitale reis, wij kunnen u met een enorm breed portfolio, van laptops en serveromgevingen tot IT-consultancy, helpen om de volgende golf van digitale innovatie en transformatie mogelijk te maken.

Onze Data Driven Transformation Strategy

U wilt stappen zetten op weg naar intelligent digitaal ecosysteem? Onze Data Driven Transformation Strategy (DDTS) helpt hierbij. De Fujitsu Data Driven Transformation is een stapsgewijze methode om op gecoördineerde wijze toe te werken naar een vooraf, gezamenlijk gedefinieerd einddoel.

Andere oplossingen voor de publieke sector

Wij benoemen graag een aantal specifieke oplossingen die vaak door ons toegepast worden bij overheidsinstellingen.

Procesautomatisering & RPA (Robotic Process Automation)

Verdere automatisering van processen zal bijdragen aan kostenbesparingen, efficiëntieverbeteringen en een betere gebruikerservaring. Gebruikmakend van RPA (robotic process automation) kunnen repetitieve, op regels gebaseerde taken worden geautomatiseerd, inclusief het controleren van invoer en werkwachtrijen , het bijwerken van systeemrecords en het maken van incidentlogboeken. Zo kunnen medewerkers zich meer focussen op de zaken die echt belangrijk zijn. Fujitsu helpt u bij het implementeren van gebruikersvriendelijke, technologie-onafhankelijke processen, van het plannen van uw automatiseringsstrategie, het afstemmen hiervan op uw bredere digitale visie tot een vlotte implementatie.

RPA Benefits

De Hyperconverged Infrastructure

Overheidsinstellingen krijgen nu te maken met een combinatie van toename van afhankelijkheid van de ICT, een toename van de complexiteit van ICT en afname van beschikbare kennis in de organisatie. Mede om die redenen moet de IT-infrastructuur een stevige basis vormen voor de toekomst. Kernwoorden hierbij zijn: eenvoudig, flexibel, intuïtief, ‘self-learning’ en verbonden. Maak kennis met de Hyperconverged Infrastructure (HCI), een eenvoudige all-in-one oplossing die storage, computing en netwerken combineert. Met het PRIMEFLEX-portfolio levert Fujitsu verschillende ‘off the shelf’ HCI-oplossingen op basis van de hardware van Fujitsu en VMware, Nutanix en Microsoft software.

Datamanagement & Intelligent Dashboards

De hoeveelheid data waar overheidsinstellingen over beschikken neemt exponentieel toe. Vervolgens is deze data steeds minder gestructureerd, om het nog maar niet te hebben over de verschillende databronnen. Elke machine, elk apparaat, elk legacysysteem en elke computer genereert zijn eigen data. Hoe zorgt u dat al deze ongestructureerde data, die zich in silo’s bevinden, een wezenlijk onderdeel gaat uitmaken van de besluitvorming? Hoe zorgt u dat deze data veilig is en dat u compliant bent met wet- en regelgeving als de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Fujitsu helpt. Via onze bewezen DDTS-methodiek ontwerpen wij samen met u een data-architectuur van de toekomst en zorgen we voor de nodige veiligheid en zekerheid. Combineert u deze data-architectuur met het Fujitsu Intelligent Dashboard, dan beschikt u over één visuele, realtime weergave van uw hele operatie, met KPI’s, managementrapportages en uiteraard de mogelijkheid om in te zoomen op specifieke machines en processen voor realtime analyses.

Kom meer te weten over DDTS voor uw organisatie

Wilt u weten hoe de Data Driven Transformation Strategy uw organisatie kan transformeren?

Thank you.

Top of Page