Industrie 4.0 en de opkomst van de Smart Factory

Industrie 4.0 is gearriveerd. Na de eerste (introductie water/stoomkracht), tweede (introductie elektriciteit) en derde industriële revolutie (introductie IT) bevinden we ons nu in de vierde industriële revolutie waarin de grenzen tussen fysieke, digitale en biologische wereld vervagen.

Voor producerende bedrijven betekent dit een enorme verandering in de manier waarop geproduceerd wordt, ingegeven door een aantal trends en ontwikkelingen:

  • Digitalisering en de introductie van nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld 3D printing, waarmee ontwerpprocessen worden versneld, de doorlooptijd van de productie wordt verkort en de dienstverlening aan klanten wordt geoptimaliseerd.
  • Robotisering, waardoor slimmere productietechnieken worden gefaciliteerd en de mogelijkheid ontstaat om steeds kleinere series geautomatiseerd te produceren. Dit zorgt voor hogere productie en nieuwe afzetmarkten.
  • De datatsunami, gecreëerd in onder andere de Smart Factories, die autonome toeleveringsketens optimaal gebruiken om de besluitvorming te stimuleren. Door het voorbereiden en integreren van het brede scala aan databronnen worden positieve en negatieve trends (denk aan predictive maintenance, tekorten in de supply chain et cetera) snel geïdentificeerd wat resulteert in snellere, betere beslissingen.
  • Een hyper-connected wereld, waar technologieën ervoor zorgen dat het werken met partners, leveranciers en klanten wordt getransformeerd. In deze wereld worden traditionele productieprocessen gecombineerd met innovatieve technologieën als IoT en AI om connectiviteit, communicatie en automatisering te verbeteren. Dit zorgt er ook voor dat de eindgebruiker zich dichter bij de fabriek gaat bevinden waarbij de fabriek diensten op maat produceert aan individuele personen, wat de productieketen verkort.

Deze krachten drijven technologische innovatie, met als eindpunt de Data Driven Smart Factory.
In een Smart Factory genereren machines, slimme sensoren en robotplatforms op de werkvloer data voor monitoring, onderhoud en management van de productielijn. Door het doorbreken van de verschillende informatiesilo’s komt de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats aan, waar nodig zonder tussenkomst van de mens. IT en de operatie komen samen om een waardevolle gegevensstroom te creëren wat resulteert in hogere, beter afgestemde productie, massaproductie op maat en een betere ervaring voor zowel werknemers als klanten en eindgebruikers.

Deze krachten drijven technologische innovatie, met als eindpunt de Data Driven Smart Factory. In een Smart Factory genereren machines, slimme sensoren en robotplatforms op de werkvloer data voor monitoring, onderhoud en management van de productielijn. Door het doorbreken van de verschillende informatiesilo’s komt de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats aan, waar nodig zonder tussenkomst van de mens. IT en de operatie komen samen om een waardevolle gegevensstroom te creëren wat resulteert in hogere, beter afgestemde productie, massaproductie op maat en een betere ervaring voor zowel werknemers als klanten en eindgebruikers.

Geen bestaansrecht zonder digitale transformatie.

Het enorme potentieel van een Data Driven Smart Factory is duidelijk. Elk bedrijf actief in de maakindustrie zal deze digitale transformatie moeten ondergaan om ook in de toekomst bestaansrecht te houden. Toch verloopt deze transitie en daarbij het initiëren van Smart Factory-projecten relatief langzaam. Bedrijven geven hier veel redenen voor aan. Zo is het feit dat veel bedrijven over verouderde, inflexibele IT-systemen beschikken een drempel, naast het ontbreken van financiële middelen, het geven van hogere prioriteit aan andere projecten, zorgen over digitale veiligheid of het simpelweg ontbreken van kennis.

Smart Factory_voordelen

Onze Data Driven Transformation Strategy

U wilt stappen zetten op weg naar de Data Driven Smart Factory? Onze Data Driven Transformation Strategy (DDTS) helpt hierbij. De Fujitsu Data Driven Transformation is een stapsgewijze methode om op gecoördineerde wijze toe te werken naar een vooraf, gezamenlijk gedefinieerd einddoel.

Andere oplossingen voor Smart Manufacturing

Wij benoemen graag een aantal specifieke oplossingen die vaak door ons toegepast worden bij bedrijven in de maakindustrie.


SAP HANA® Manufacturing Solutions

We hebben veel bedrijven in de maakindustrie geholpen met de implementatie van het SAP-platform en – diensten. Wij helpen deze bedrijven met het bewaken, controleren en optimaliseren van hun productieprocessen. Daarnaast levert Fujitsu specifieke oplossingen voor bedrijven die werken met SAP en/of SAP HANA, zoals het Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX for SAP Landscapes en het Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX for SAP HANA. Met deze oplossingen kunnen enorme hoeveelheden gegevens (Big Data) in realtime op veilige wijze worden geanalyseerd om slimmere zakelijke beslissingen mogelijk te maken. Dit maakt van organisaties echte realtime ondernemingen die in staat zijn om snelle, op feiten gebaseerde beslissingen te nemen die iedereen in staat stelt haar doelstellingen te halen.


De Hyperconverged Infrastructure

Organisaties krijgen nu te maken met een combinatie van een toename van afhankelijkheid van de ICT, een toename van de complexiteit van ICT en een afname van beschikbare kennis in de organisatie. Om die reden moet de IT-infrastructuur van elk bedrijf een stevige basis vormen voor de toekomst. Kernwoorden hierbij zijn: eenvoudig, flexibel, intuïtief, ‘self-learning’ en verbonden. Maak kennis met de Hyperconverged Infrastructure (HCI), een eenvoudige all-in-one oplossing die storage, computing en netwerken combineert. Met haar PRIMEFLEX-portfolio levert Fujitsu verschillende ‘off the shelf’ HCI-oplossingen op basis van de hardware van Fujitsu en Nutanix, VMware en Microsoft software.


Datamanagement & Intelligent Dashboards

De hoeveelheid data waar bedrijven over beschikken neemt exponentieel toe. Vervolgens is deze data steeds minder gestructureerd, om het nog maar niet te hebben over de verschillende databronnen. Elke machine, elk apparaat, elk legacysysteem en elke computer genereert zijn eigen data. Hoe zorgt u dat al deze ongestructureerde data, die zich in silo’s bevinden, een wezenlijk onderdeel gaat uitmaken van de besluitvorming? Hoe zorgt u dat deze data veilig is en dat u compliant bent met wet- en regelgeving als de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens)? Fujitsu helpt. Via onze bewezen DDTS-methodiek ontwerpen wij samen met u een data-architectuur van de toekomst en zorgen we voor de nodige veiligheid en zekerheid. Combineert u deze data-architectuur met het Fujitsu Intelligent Dashboard, dan beschikt u over één visuele, realtime weergave van uw hele operatie, met KPI’s, managementrapportages en uiteraard de mogelijkheid om in te zoomen op specifieke machines en processen voor realtime analyses.

Kom meer te weten over DDTS voor uw organisatie

Wilt u weten hoe de Data Driven Transformation Strategy uw organisatie kan transformeren?

Thank you.

Top of Page