Customer Success Stories

Customer Success Stories

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เลือกโซลูชันจากฟูจิตสึเพื่อยกระดับการดำเนินงานขององค์กร


บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียมในทำเลที่มีศักยภาพสูงใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

ด้วยมีโครงการต่างๆ มากมาย ตั้งแต่เปิดโครงการแรกในปี พ.ศ. 2550 โดยความเพียบพร้อมทั้งสไตล์ ความทันสมัย และคุณภาพที่โดดเด่น ในราคาที่เหมาะสมนี้ ทำให้ "อนันดา" เป็นผู้พัฒนาโครงการ ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด บริษัทหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และมุ่งมั่นพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ไปพร้อมกับการนำเสนอคำตอบของวิถีชีวิตคนเมืองในรูปแบบใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง

ความท้าทายทางธุรกิจ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน ซึ่งมีราคาแพง และหายากมากขึ้น การสร้างความแตกต่างทั้งในส่วนคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เมื่อ อนันดา ย้ายสำนักงานแห่งใหม่มาที่ Ananda Campus ในปี 2559 บริษัทใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้การทำงานร่วมกันดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจในอนาคต

โซลูชันที่ใช้

ระหว่างการออกแบบ Ananda Campus อนันดา ได้มีการสำรวจว่า ควรมีห้องประชุมกี่ห้อง เพื่อให้การใช้งานห้องประชุมต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีระบบ เพื่อช่วยในการจองใช้ห้องประชุม

โดย อนันดา ได้ทำงานร่วมกับ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ในการออกแบบระบบ เพื่อให้พนักงานสามารถจองใช้ห้องประชุมได้จากหน้าจอคีออส และโมบายแอพพลิเคชัน

อนันดา ได้นำ Microsoft 365 ที่สามารถทำงานได้ดีกับทุกอุปกรณ์ และกล้องที่มีอยู่เดิม คือ ระบบอีเมล Microsoft Teams และ Skype เป็นเครื่องมือหลัก ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิดีโอทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

นอกจากนี้ อนันดา ยังเลือก ฟูจิตสึ เป็น เอาซอร์ส (outsource) หรือ การจ้างคนนอก มาช่วยจัดการระบบงานไอทีต่างๆ อีกด้วย

ผลลัพธ์ที่ได้

การนำเทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประสานความร่วมมือต่างๆ จากฟูจิตสึ ที่ อนันดา ได้นำมาประยุกต์ใช้งาน ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน แต่ยังช่วยลดภาระการดูแลงานด้านไอทีของ อนันดา ทำให้สามารถทุ่มเทกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และก้าวสู่การเป็น Tech Company

Top of Page