GTM-NLBTLHK
Skip to main content
  1. Home >
  2. เกี่ยวกับฟูจิตสึ >
  3. ทรัพยากร >
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์ >
  5. 2014 >
  6. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมั่นใจฟูจิตสึเป็นผู้วางระบบสื่อสารไอที เสริมการเรียน การสอน ได้ทุกที่ ทุกเวลา

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมั่นใจฟูจิตสึเป็นผู้วางระบบสื่อสารไอที เสริมการเรียน การสอน ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ฟูจิตสึ ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) จากประเทศญี่ปุ่น ให้บริการไอทีโซลูชั่นที่ครบวงจร นับจากผลิตภัณฑ์ด้านไอที, ไอทีโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ ไปจนถึงการบริการด้านไอทีต่างๆ

18.12.2557
 — มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สุวรรณภูมิ : บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้วางระบบโครงการโทรศัพท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต IP-Telephony เทคโนโลยีที่เรียกว่า Unified Communications Manager Business Edition เป็นระบบสื่อสาร โทรศัพท์และวีดีโอ ที่ใช้งานได้ทั้ง โทรศัพท์ตั้งโต๊ะทั้งแบบพนักงานทั่วไปและแบบโทรศัพท์แบบวีดีโอ ครอบคลุมถึงบนระบบมือถือและแท็บเลต ยังรวมไปถึงระบบการสื่อสารผ่านข้อความ การฝากข้อความเสียง และระบบตอบรับอัตโนมัติ ให้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโครงการ ความร่วมมือในการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเสริมการเรียนการสอนยุคใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิตอล

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีการขยายตัวของจำนวนนักศึกษามากขึ้นและมีการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพาไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟนและแท็บเลต มีการใช้งานด้านการศึกษาผ่านเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย การใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ทำให้เครือข่ายการใช้งานอินเตอร์เน็ตเกิดการล่าช้าและสะดุด ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบชุมสายอนาล็อค โดยเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลไอทีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบการสื่อสารแบบผสมด้านข้อมูลและเสียง และเพื่อตอบรับแนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ก้าวมาสู่ในยุคของระบบการให้บริการแบบใหม่ในรูปแบบระบบ BYOD เพื่อรองรับการที่นักศึกษาหรืออาจารย์ สามารถนำอุปกรณ์ของตัวเองมาใช้ในมหาวิทยาลัยได้ การใช้ VIDEO ระบบการสื่อสารที่สามารถมองเห็นทั้งภาพและเสียง มีการแชร์ข้อมูลกันได้รวมถึงการใช้ระบบ CLOUD ระบบที่รองรับการให้บริการแบบคลาวด์เซอร์วิส

ภราดา ดร.บัญชา กล่าวต่อว่า ด้วยนโยบายการสนับสนุนการนำไอทีเข้ามาช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเอแบคเพื่อเสริมศักยภาพให้กับทั้งผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงบุคลากรด้านต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ดังนั้นที่ผ่านมาเอแบคจึงเดินหน้ามุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล โดยการสรรหานวัตกรรมชั้นนำทางด้านต่างๆ มาสร้างเป็นเครื่องมือ เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทฟูจิตสึเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาทางด้านระบบเครือข่ายและระบบสื่อสาร ได้นำเสนอ ระบบ สื่อสารทำให้สามารถทำงานหรือการเรียน การสอนได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถตอบโจทย์มหาวิทยาลัยดิจิตอลได้เป็นอย่างดี

ทางด้าน นาง วัลลภา เปี่ยมนพเก้า รองประธานฝ่ายขาย บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศ ไทย)

จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการศึกษากำลังปรับตัวเข้าไปสู่ยุคดิจิตอล ทำให้มีการปรับปรุงระบบรองรับการใช้งานที่มากขึ้น และมีการเรียนรู้ การทำงานผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ฟูจิตสึจึงนำเทคโนโลยี IP-Telephony ที่เรียกว่า Unified Communications Manager Business Edition ของ บริษัท Cisco Systems เป็นระบบสื่อสาร โทรศัพท์และวีดีโอ ที่ใช้งานได้ทั้ง โทรศัพท์ตั้งโต๊ะทั้งแบบพนักงานทั่วไปและแบบโทรศัพท์แบบวีดีโอ ครอบคลุมถึงบนระบบมือถือและแท็บเลต ยังรวมไปถึงระบบการสื่อสารผ่านข้อความ การฝากข้อความเสียง และระบบตอบรับอัตโนมัติ ซึ่งประโยชน์ของเทคโนโลยี Unified Communication มีส่วนช่วยสนับสนุนทางการศึกษาให้กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและสื่อสาร โดยสามารถใช้งานระบบโทรศัพท์พกพาของตัวเองได้ ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเลตหรือคอมพิวเตอร์พกพา โดยยังคงไว้ซึ่งรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัย ทางบริษัทฟูจิตสึให้คำปรึกษา ครอบคลุมตลอดการใช้งาน โดยให้คำปรึกษาในลักษณะ End to end infrastructure service โดยครอบคลุมการทำงานร่วมกันกับระบบเดิม และรองรับระบบใหม่ๆ ที่จะเข้ามาติดตั้งในอนาคตด้วย

นาย กรัณฑ์ ร่วมสุข ผู้จัดการทั่วไป Commercial/Partner Led Sales, บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)

จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่าเทคโนโลยี IP-Telephony ระบบ Unified Communications Manager Business Edition เป็นระบบที่ สามารถสื่อสารกับนักศึกษาหรือบุคคลภายในโดยผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และการสื่อสารที่ใช้ทั้งภาพและเสียง สามารถสื่อสารกับเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผ่านระบบ Remote Expert เช่น สามารถสร้างระบบการให้บริการเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งถ้าหากนักศึกษาต้องการข้อมูลสามารถโทรมาได้ และระบบสามารถกระจายสายให้ไปสู่กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการและ ระบบสามารถสร้างระบบการบริการนักศึกษาหรือบุคคลภายนอก โดยมีพนักงานรับสาย เพื่อรับข้อร้องเรียน หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัย

โดยมีขีดความสามารถในการประมวลผลการโทรเข้า โทรออก Cisco Unified Communications Manage (Unified Communication Solution) ไม่ว่าจะเป็นการโอนสาย วอยซ์เมล์ อินเทอร์คอม การประชุมด้วยระบบเสียง การสื่อสารแบบเคลื่อนที่ ทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

สำหรับจุดเด่น Cisco Unified Communications Manager สนับสนุน: ตัวเลือกอัจฉริยะ: เลือกได้ตั้งแต่ ห้ามรบกวน อินเทอร์คอม บันทึกเสียงการสนทนา หรือแม้แต่การตรวจสอบโดยปิดเสียงเพื่อการจำลองสถานการณ์การฝึกอบรมพนักงานในศูนย์บริการข้อมูล มัลติมีเดีย:สะดวกต่อการเพิ่มระบบภาพเข้ากับระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีโทรศัพท์ขั้นสูง: ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์ล่าสุด ซึ่งรวมถึง Cisco Unified IP Phones และแอพพลิเคชัน นวัตกรรมใหม่ที่ใช้งานบนโทรศัพท์ ระบบไร้สาย: ใช้อุปกรณ์แบบใช้งานได้ 2 ระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถเปลี่ยนจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไปเป็นระบบเครือข่ายข้อมูลไร้สายได้โดยไม่ขาดการเชื่อมต่อ

เกี่ยวกับ ฟูจิตสึ

ฟูจิตสึเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ชั้นนำของญี่ปุ่น นำเสนอผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการด้านเทคโนโลยี  พนักงานของฟูจิตสึราว 132,000 คนให้บริการแก่ลูกค้าในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก  เราใช้ประสบการณ์ของเราและพลังของไอซีทีเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งอนาคตร่วมกับพนักงานของเรา บริษัท ฟูจิตสึ จำกัด (TSE: 6702) มีรายได้รวม 4.0 ล้านล้านเยน (36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์   www.fujitsu.com

Fujitsu Thailand

Press Contact

Phone: Phone: +66 (0) 2302-1778
Fax: +66 (0) 2302-1555
E-mail: E-mail: wanpen@th.fujitsu.com
Company:Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.

บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด:

Phone: Phone: +66 (0) 2-937-4518-9
E-mail: E-mail: patthira@pr-one.com
Company:บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด:

บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด:

Phone: Phone: +66 (0) 2-937-4518-9
E-mail: E-mail: utaiwan@pr-one.com
Company:บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด:

Date: 18.12.2557
Company: Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.