GTM-NLBTLHK
Skip to main content

โลโก้ของฟูจิตสึ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทระดับโลกซึ่งมีความเป็นมิตรและเข้าถึงได้ โลโก้องค์กรของเราแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดของฟูจิตสึ

สัญลักษณ์ความเป็นอนันต์ที่อยู่บนตัว 'j' และ 'i' ซึ่งอยู่ตรงกึ่งกลางของตัวอักษรทั้งเจ็ดตัวของ Fujitsu แสดงโดยใช้ภาพเครื่องหมายอนันต์ ทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและแสดงถึงความเป็นไปได้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดของฟูจิตสึ นอกจากนั้น ยังแสดงถึงการขยายขอบเขตออกไปสู่จักรวาลโดยใช้สัญลักษณ์ของ "โลก" และ "ดวงอาทิตย์"

สีแดงของฟูจิตสึ ซึ่งเป็นสีหลักที่แสดงถึงความกระตือรือร้นในอนาคต ความสว่าง และความเป็นมิตรที่เข้าถึงได้

Fujitsu Logo History