GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Serwery >
  5. BS2000 >
  6. Oprogramowanie >
  7. Zarządzanie drukowaniem (BS2000)

Zarządzanie drukowaniem (BS2000)

Realizacja koncepcji drukowania niezależnie od platformy.

Zarządzanie drukowaniem zapewnia wszystkie usługi wymagane w celu stworzenia ogólnofirmowej strategii drukowania. Obejmuje to nie tylko wszechstronną funkcjonalność klasycznej funkcji buforowania systemu mainframe, ale także wszystkie zgodne rozszerzenia drukowania w celu umożliwienia drukowania w sieciach niezależnie od platformy. W tym kontekście nacisk kładzie się na drukowanie w sieci (np. drukowanie z hosta do sieci LAN) oraz implementację centralnego serwera druku (włącznie z drukowaniem z sieci LAN do hosta).

Lokalny bufor SPOOL (Simultaneous Peripheral Operation On-Line) stanowi podsystem BS2000. Steruje on asynchronicznym przesyłaniem danych do drukarek i na taśmy magnetyczne. Bufor SPOOL stanowi podstawowy komponent innych produktów opisanych poniżej, które nie mogą działać bez niego. Bufor BS2000 nie steruje bezpośrednio drukarkami AFP, ale przesyła odpowiednie zadania drukowania do serwera PRISMAproductionTM, który można opisać jako system zarządzania wydrukami. System ten przetwarza języki opisu stron (PDL) z wieloma wejściami w środowisku z bardzo dużą liczbą zadań drukowania oraz zapewnia maksymalne bezpieczeństwo działania jednego lub wielu urządzeń drukujących działających z maksymalną szybkością. Komponentem odpowiedzialnym za tę funkcję jest Router (Océ Printing Systems). Router weryfikuje zadania PRINT-DOC przekazywane przez użytkowników systemu BS2000, sprawdza dostępność zasobów i przesyła wszystkie niezbędne dane do drukowania. Serwer druku łączy strumienie danych z zasobami, generuje strumień danych IPDS (Intelligent Printer Data Stream) i wysyła wynik do drukarki. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.canon-europe.com/For_Work/Solutions/Solutions/Pre-press/Oce_PRISMAproduction_server/.

Dprint (BS2000/OSD)

Funkcje drukowania i administracji dla sieci złożonych z systemów opartych na systemach BS2000/OSD, UNIX, Linux i Windows

RSO (BS2000/OSD)

Dodatek do centralnego systemu bufora BS2000 do drukowania na drukarkach sieciowych

Produkty

Usługi

Pomoc i wsparcie

Wybór Kraju

Poland

Zmień

World Map