Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Wirtualizacja (VM2000)

VM2000 — system maszyn wirtualnych — obsługuje jednoczesne działanie wielu systemów wirtualnych na jednym serwerze

Aktualna wersja: 10.0
Ogłoszona wersja: 11.0 (dla serwerów SE)

Infrastruktura wirtualna, taka jak VM2000, redukuje koszty IT poprzez zwiększenie wydajności, elastyczności i możliwości reagowania. Umożliwia ona alokację zasobów IT w locie w odpowiedzi na nowe wymagania biznesowe i żądania usług. Efektem ubocznym jest bardzo wysoki poziom wykorzystania serwerów.

System maszyn wirtualnych VM2000 obsługuje jednoczesne działanie wielu systemów BS2000 na jednym serwerze. Zasoby operacyjne rzeczywistego serwera można przydzielić maksymalnie 32 systemom wirtualnym BS2000 (systemom gościnnym). Systemy gościnne są całkowicie oddzielone od siebie, co oznacza, że problemy w jednym systemie gościnnym (włącznie z całkowitym zawieszeniem) nie mają wpływu na pozostałe systemy.

System gościnne działające w ramach systemu VM2000 mają taką samą funkcjonalność jak w trybie natywnym pod względem zestawu poleceń, funkcji sieciowych oraz narzędzi do testowania i debugowania. Dostępna jest centralna funkcja rozliczania maszyn wirtualnych w celu globalnego rozliczania systemów gościnnych.

Zaletą użycia systemu VM2000 zamiast wielu serwerów jest możliwość konsolidacji w celu bardziej wydajnego wykorzystania zasobów sprzętowych, zasobów ludzkich i infrastruktury.

VM2000 11.0 to wersja VM2000, która obsługuje serię serwerów FUJITSU BS2000 SE.
Główne cechyKorzyści
Jednoczesne działanie maksymalnie 32 systemów BS2000 na jednej jednostce serwerowej x86 i maksymalnie 15 systemów BS2000 na jednej jednostce serwerowej /390Umożliwia konsolidację w celu bardziej wydajnego wykorzystania zasobów sprzętowych, zasobów ludzkich i infrastruktury
Całkowicie rozdzielone środowiska systemoweMożliwość oddzielenia od siebie produkcji, projektowania, testowania lub wrażliwych aplikacji
Równoważenie obciążenia między systemamiMoc obliczeniowa, która nie jest wymagana przez jeden system, może zostać wykorzystana przez inny system
Możliwość przydzielania limitów wykorzystania procesorów serwera dla systemów gościnnychMożliwość przydzielania mocy obliczeniowej do systemów w zależności od priorytetu działalności