GTM-MQCD359
Skip to main content

PROP-XT (BS2000/OSD)

Automatyczne wykonywanie funkcji administracji dla procedur zarządzania systemem centrum komputerowego BS2000.

Aktualna wersja: 1.3

PROP-XT (Programmable Operating — Extended Features) służy do automatycznego wykonywania funkcji administracji BS2000 w kontekście zarządzania systemem centrum komputerowego. Użytkownik tworzy własne procedury administracji przy użyciu wygodnego języka procedur SDF-P systemu BS2000 z uwzględnieniem dodatkowych poleceń specjalnych systemu PROP-XT. W ten sposób można, na przykład, sformułować dowolną liczbę złożonych reakcji na określone komunikaty systemu. Technicznie narzędzie PROP-XT jest realizowane jako podsystem uprzywilejowany i wykorzystuje interfejs UCON dla zaprogramowanych operatorów.

Interfejs programistyczny 
Narzędzie PROP-XT prezentuje użytkownikowi interfejs programistyczny do formułowania funkcji administracyjnych w tak zwanych procedurach administracyjnych (procedury BS2000-S), które z kolei realizują tak zwane procesy administracyjne (zwykle procesy BS2000-ENTER). Realizowane zadania to instalowanie lub usuwanie procesów i obiektów administracyjnych, definiowanie/usuwanie zdarzeń i oczekiwanie na zdarzenia, komunikacja z administratorami i obiektami administracyjnymi oraz testowanie procedur administracyjnych.

Interfejs administracyjny
Oprócz poleceń systemowych dla interfejsu programistycznego narzędzie PROP-XT zawiera wiele dodatkowych poleceń używanych do celów administracyjnych. Są one realizowane jako specjalne polecenia operatora i jako takie mogą być wprowadzane przez administratora w taki sam sposób jak inne polecenia operatora na poziomie konsoli fizycznej i logicznej (np. terminale OMNIS).
Narzędzie PROP-XT umożliwia kontynuowanie procesów administracyjnych podczas zmiany czasu letniego/zimowego. PROP-XT nie zapewnia żadnych specjalnych funkcji zarządzania dla potrzeb procesu administracji, ale zamiast tego pozwala zarządzanie nimi jak normalnymi zadaniami BS2000 przy użyciu standardowych metod, np. AVAS

PROP-XT zapewnia zgodność z ogólnym standardem ochrony danych systemu BS2000 poprzez konsekwentne wykorzystanie kontroli autoryzacji UCON dla konsoli logicznej. W przypadku (opcjonalnego) wykorzystania SECOS specjalne uprawnienia PROP-ADMINISTRATION, które normalnie posiada wyłącznie administrator systemu, mogą być udzielane innym użytkownikom.