GTM-MQCD359
Skip to main content

MENU OMNIS (BS2000/OSD)

Aktualna wersja: 3.5

Wykorzystanie operacji dialogowych w systemach DP przyczyniło się do powstania wielu różnych aplikacji w firmach w ciągu ostatnich kilku lat. Nawet długoterminowo konsolidacja wszystkich fych funkcji nie będzie praktyczna ani pożądana w wielu przypadkach.

Z drugiej strony aplikacje te nie są całkowicie niezależne od siebie nawzajem:. Pracownicy biurowi muszą przetwarzać lub pozyskiwać informacje z różnych aplikacji.. Wymagany jest zatem przyjazny dla użytkownika, prosty proces, który umożliwi użytkownikom terminali pracę z tymi różnymi aplikacjami.

MENU OMNIS obsługuje ten tryb pracy w systemie BS2000 z konwencjonalnymi terminalami i może być używane w następujących obszarach:
  • Kontrola dialogowa więcej niż jednej aplikacji (openUTM) Oparty na menu interfejs użytkownika znacząco ułatwia komunikację z więcej niż jedną aplikacją. MENU OMNIS, w połączeniu z OMNIS (na którym się opiera), kontroluje konfigurację i czyszczenie połączenia oraz zapewnia przyjazne dla użytkownika funkcje przełączania. Jeśli partnerzy komunikacyjny to aplikacje openUTM lub DCAM, MENU OMNIS może być używane także z dużą ilością terminali. 
  • Terminale konkretnych użytkowników Przy pomocy funkcji generowania MENU OMNIS można utworzyć terminal dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika.