GTM-MQCD359
Skip to main content

OMNIS (BS2000/OSD)

Umożliwienie jednoczesnej współpracy terminala w systemie BS2000 z wieloma partnerami komunikacyjnymi.

Aktualna wersja: 8.5

OMNIS umożliwia terminalowi jednoczesną współpracę z wieloma partnerami komunikacyjnymi, którymi mogą być aplikacje użytkowników (openUTM , DCAM), aplikacja systemu $DIALOG (przetwarzanie z współdzieleniem czasu, TIAM), $CONSOLE (operacja systemu, UCON.). Oznacza to następujące główne zastosowania:

  • Centralna zdalna obsługa komputerów BS2000 OMNIS umożliwia administrację dużej liczby komputerów BS2000 z poziomu jednego terminala. Terminal ten komunikuje się z aplikacjami systemu $CONSOLE lub $VMCONS wszystkich podłączonych komputerów jednocześnie, otrzymuje komunikaty konsoli z każdego systemu lub wysyła pocelenia do każdego komputera.
  • Dystrybucja funkcjonalności obsługi OMNIS umożliwia także dystrybucję komunikatów konsoli otrzymanych z różnych systemów w ramach liczby terminali zgodnej z funkcjami operatora (bufor, urządzenie, komunikacja danych i konsole systemów).
  • Tworzenie programów; dialog zdalny OMNIS umożliwia jednoczesne inicjowanie wielu lokalnych lub zdalnych zadań dialogowych. Funkcja ta może zostać wykorzystana na poziomie tworzenia programów do testowania systemów wielozadaniowych. 
  • Administracja DB/DC Centralna administracja openUTM (DB) jest możliwa poprzez ustanowienie połączeń z wieloma aplikacjami lub bazami danych UTM. 
  • Kontrola dialogowa więcej niż jednej aplikacji (openUTM) Komunikacja z wieloma aplikacjami może być znacznie łatwiejsza dzięki narzędziu OMNIS, które konfiguruje i czyści odpowiednie połączenia i przedstawia użytkownikowi proste opcje przełączania. Korzystanie z produktu oprogramowania MENU OMNIS, którego oparty na menu interfejs użytkownika nie wymaga szczegółowej znajomości narzędzia OMNIS, jest jeszcze wygodniejsze, w szczególności gdy operator nie ma przeszkolenia informatycznego.