GTM-MQCD359
Skip to main content

SNMP (BS2000)

Obsługa ekonomicznego i efektywnego zarządzania systemami BS2000 w sieci przedsiębiorstwa.

Dla efektywnego i ekonomicznego działania dużych struktur sieciowych IT potrzebne jest skonfigurowanie zintegrowanego systemu zarządzania, który umożliwi administrację systemów, podzespołów i aplikacji, a także czyste zarządzanie siecią. Standardy protokołu prostego zarządzania siecią SNMP (Simple Network Management Protocol) i pokrewna architektura są szczególnie przystosowane do tworzenia podstaw takiego systemu zarządzania.

Agent SNMP

Następujące produkty wspomagają integrację systemu BS2000 z istniejącymi platformami zarządzania, np. Unicenter:
  • Agent podstawowy SNMP (podstawowa odpowiedzialność za obsługę protokołu SNMP), 
  • SNMP-Standard-Collection w systemie BS2000 (realizuje połączenie SNMP z systemem planowania zadań AVAS, produktem przesyłania plików openFT, systemem zarządzania drukiem (SPOOL i RSO), systemem zarządzania pamięcią masową, systemem kontroli OMNIS, systemem bazy danych SESAM/SQL, klastrem dostępności HIPLEX oraz podstawowymi wartościami procesora i we/wy), 
  • Subagent SNMPdla openUTM (monitor transakcji), 
  • Subagent SNMP dla openSM2 (monitor wydajności systemu), 
  • Subagenty SNMP zawarte w DCAM serwer openNet dla MIB II i BCAM, 
  • Agent SNMP zawarty w HNC (karta kanałowa do podłączania sieci Ethernet i Gigabit Ethernet do systemu BS2000).

Produkty

Usługi

Pomoc i wsparcie

Wybór Kraju

Poland

Zmień

World Map