GTM-MQCD359
Skip to main content

HIPLEX MSCF (BS2000)

Podstawowe struktury systemów i aplikacje rozproszone

Bieżące wersje: 7.0, 8.0

Rozwiązanie HIPLEX MSCF tworzy podstawowe struktury podziału obciążenia i klastry dostępności, wykorzystując do 164 serwerów biznesowych BS2000, także do obsługi aplikacji rozproszonych. Serwery HIPLEX podłączone do sieci MSCF muszą być połączone za pośrednictwem serwera openNet.

Rozwiązanie HIPLEX MSCF umożliwia wdrożenie czterech rodzajów systemów sprzężonych, które opierają się na sobie nawzajem:
  • Loosely Coupled System (LCS) z maksymalnie 164 serwerami BS2000/OSD do kontroli zadań, katalogowania dostępu i monitorowania zadań przy użyciu JV w sieci. 
  • Closely Coupled System (CCS) Sieć CCS obejmuje funkcjonalność LCS i dodaje zabezpieczenie hasłem, a także podstawowe funkcje dla systemów SPVS i XCS Coupled. 
  • Podzbiór współdzielony — SPVS Coupled System z podzbiorami współdzielonymi i funkcją zmiany konfiguracji głównej dla maksymalnie 16 serwerów BS2000/OSD na podzbiór. 
  • Cross Coupled System (XCS) z maksymalnie 16 serwerami 16 BS2000/OSD i podzbiory XCS zapewniają spójną administrację klastrami i funkcje dla aplikacji rozproszonych. XCS Coupled System obejmuje funkcjonalność SPVS.