GTM-M3M9CW6
Skip to main content
  1. Ana Sayfa >
  2. Servisler >
  3. TCO4cloud

TCO4cloud

Bugün işlerin gelecekteki olası sonuçları bilinmeden kaynak kullanımı konusunda bir karar verilemez. Diğer taraftan, avantajlar ile yatırımın orantısız olduğu netlik kazanırsa uzun uzadıya ve yüksek maliyetli değerlendirme süreçleri yürütmek için ortada haklı bir gerekçe yoktur. Fakat orantısızlığı anlamak kolay olmaz; çünkü özellikle de başlangıçta projenin hangi maliyet faktörlerini etkileyeceği ve bunun gelecekteki rakamları nasıl etkileyeceği henüz net değildir.

Müşterinin avantajları

TCO4cloud, işletmeye bir BT kaynak kullanımı projesi başlatmak için doğrulanabilir haklı gerekçeler sunar. Bu, proje yöneticilerine planlanan bir kaynak kullanımı projesinden alınacak olası finansal sonuçları hızlı bir şekilde kavrama olanağı tanıyan iş odaklı bir analiz sürecine dayalıdır. Böylece, proje gerçekten başlamadan önce projenin finansal başarısının tahmin edilebilirliği büyük ölçüde artar.

Bu grafik, projeye özgü nakit akışını açık bir şekilde göstermektedir
project-specific cash flow